تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت NFsTay از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۸۶۸.۰۷ ت
Jul 25, 2024
$0.014780
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۸۹۵.۱۱ ت
Jul 24, 2024
$0.015393
۰۳ مرداد ۱۴۰۳
۸۹۳.۹۶ ت
Jul 24, 2024
$0.015338
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۸۷۸.۸۲ ت
Jul 23, 2024
$0.015043
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۹۸۶.۸۱ ت
Jul 23, 2024
$0.017000
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱,۱۷۵.۳۰ ت
Jul 22, 2024
$0.020279
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱,۱۹۶.۹۳ ت
Jul 22, 2024
$0.020830
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۹۶.۳۳ ت
Jul 21, 2024
$0.020797
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۹۲.۹۳ ت
Jul 21, 2024
$0.020797
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۲۴.۳۸ ت
Jul 20, 2024
$0.021339
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۲۱.۱۲ ت
Jul 20, 2024
$0.021357
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۵۰.۲۸ ت
Jul 19, 2024
$0.019873
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۳۷.۳۸ ت
Jul 19, 2024
$0.019660
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۴۸.۱۸ ت
Jul 18, 2024
$0.019867
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۵۱.۹۱ ت
Jul 18, 2024
$0.019904
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۱۲.۹۱ ت
Jul 17, 2024
$0.020966
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۱۶.۶۴ ت
Jul 17, 2024
$0.020966
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۲۰.۹۴ ت
Jul 16, 2024
$0.021043
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۱۹.۶۲ ت
Jul 16, 2024
$0.021043
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۲۴.۲۸ ت
Jul 15, 2024
$0.020997
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۲۶.۶۷ ت
Jul 15, 2024
$0.020968
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۵۲.۵۷ ت
Jul 14, 2024
$0.021450
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۷۲.۲۵ ت
Jul 14, 2024
$0.021896
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۰۱.۱۴ ت
Jul 13, 2024
$0.020675
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۰۸.۷۸ ت
Jul 13, 2024
$0.020675
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۸۰.۸۷ ت
Jul 12, 2024
$0.020075
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۰۵.۹۳ ت
Jul 12, 2024
$0.020510
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۰۲.۳۴ ت
Jul 11, 2024
$0.020510
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۰۶.۰۷ ت
Jul 11, 2024
$0.020528
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۱۲.۸۶ ت
Jul 10, 2024
$0.020525
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۱۳.۶۰ ت
Jul 10, 2024
$0.020582
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۱۹.۳۹ ت
Jul 09, 2024
$0.020582
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۲۶.۱۶ ت
Jul 09, 2024
$0.020582
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۳۶.۷۵ ت
Jul 08, 2024
$0.020709
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۵۴.۷۱ ت
Jul 08, 2024
$0.022643
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۶۰.۸۱ ت
Jul 07, 2024
$0.022643
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۷۵.۳۳ ت
Jul 07, 2024
$0.022693
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۷۷.۳۶ ت
Jul 06, 2024
$0.022695
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۳۵۴.۳۳ ت
Jul 06, 2024
$0.022695
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۱۱.۱۱ ت
Jul 05, 2024
$0.022782
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۲۸.۳۳ ت
Jul 05, 2024
$0.023078
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۳۵.۶۴ ت
Jul 04, 2024
$0.023245
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۳۵.۲۸ ت
Jul 04, 2024
$0.023245
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۳۴.۲۵ ت
Jul 03, 2024
$0.023269
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۳۴.۶۸ ت
Jul 03, 2024
$0.023269
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۴۰.۸۹ ت
Jul 02, 2024
$0.023282
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۱۱.۸۶ ت
Jul 02, 2024
$0.022752
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۷۸.۷۷ ت
Jul 01, 2024
$0.023873
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۴۷۷.۶۹ ت
Jul 01, 2024
$0.023839
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۰۳.۵۷ ت
Jun 30, 2024
$0.024154

افزودن تراکنش

NFsTay

STAY

  • STAY
  • IRT
  • USD