تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت NeptuneX از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۳۹.۵۱ ت
Jul 16, 2024
$0.002404
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۴۲.۸۵ ت
Jul 16, 2024
$0.002471
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۳۷.۱۷ ت
Jul 16, 2024
$0.002366
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳۸.۶۰ ت
Jul 15, 2024
$0.002384
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴۶.۴۵ ت
Jul 15, 2024
$0.002511
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۵۴.۰۰ ت
Jul 15, 2024
$0.002645
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴۸.۳۶ ت
Jul 15, 2024
$0.002536
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۴۶.۹۴ ت
Jul 14, 2024
$0.002502
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۳۵.۹۷ ت
Jul 14, 2024
$0.002328
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۵۰.۷۰ ت
Jul 14, 2024
$0.002598
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۳۰.۹۸ ت
Jul 14, 2024
$0.002254
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۲۸.۶۳ ت
Jul 13, 2024
$0.002211
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۳۸.۱۱ ت
Jul 13, 2024
$0.002377
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۷۰.۲۹ ت
Jul 13, 2024
$0.002924
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۷۱.۱۵ ت
Jul 13, 2024
$0.002927
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵۵.۹۸ ت
Jul 12, 2024
$0.002666
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۷۱.۹۷ ت
Jul 12, 2024
$0.002923
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵۷.۱۴ ت
Jul 12, 2024
$0.002673
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸۲.۷۲ ت
Jul 12, 2024
$0.003107
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸۳.۳۵ ت
Jul 11, 2024
$0.003129
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸۵.۲۱ ت
Jul 11, 2024
$0.003159
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸۷.۲۸ ت
Jul 11, 2024
$0.003181
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۹۴.۹۹ ت
Jul 11, 2024
$0.003320
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۹۰.۷۰ ت
Jul 10, 2024
$0.003245
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸۸.۷۳ ت
Jul 10, 2024
$0.003193
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸۸.۳۶ ت
Jul 10, 2024
$0.003207
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۰۰.۱۰ ت
Jul 10, 2024
$0.003393
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸۹.۵۱ ت
Jul 09, 2024
$0.003202
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۹۱.۵۶ ت
Jul 09, 2024
$0.003233
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۱۴.۲۰ ت
Jul 09, 2024
$0.003584
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸۹.۱۸ ت
Jul 09, 2024
$0.003175
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۸۹.۱۷ ت
Jul 08, 2024
$0.003174
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۰۱.۶۶ ت
Jul 08, 2024
$0.003376
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۹۳.۷۹ ت
Jul 08, 2024
$0.003228
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۹۷.۵۸ ت
Jul 08, 2024
$0.003302
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۱۵.۸۳ ت
Jul 07, 2024
$0.003608
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۱۹.۵۳ ت
Jul 07, 2024
$0.003652
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۸۸.۸۰ ت
Jul 07, 2024
$0.003129
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۸۴.۵۰ ت
Jul 07, 2024
$0.003044
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۱۲.۶۲ ت
Jul 06, 2024
$0.003501
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۱۳.۱۶ ت
Jul 06, 2024
$0.003512
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸۵.۰۶ ت
Jul 06, 2024
$0.003089
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲۱۴.۱۱ ت
Jul 06, 2024
$0.003588
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷۴.۲۶ ت
Jul 05, 2024
$0.002836
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷۷.۷۹ ت
Jul 05, 2024
$0.002870
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۰۴.۹۴ ت
Jul 05, 2024
$0.003305
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۰۹.۸۶ ت
Jul 05, 2024
$0.003390
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۱۰.۰۶ ت
Jul 04, 2024
$0.003407
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۱۲.۹۶ ت
Jul 04, 2024
$0.003448
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۶۶.۴۸ ت
Jul 04, 2024
$0.004312