تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Mountain Protocol از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵۷,۳۷۵.۸۱ ت
Jul 20, 2024
$1.00
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵۷,۱۹۳.۹۵ ت
Jul 20, 2024
$1.00
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۷,۸۸۹.۵۸ ت
Jul 19, 2024
$1.00
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵۷,۸۸۰.۷۱ ت
Jul 19, 2024
$1.00
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵۷,۸۰۳.۶۲ ت
Jul 18, 2024
$1.00
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵۷,۸۷۵.۰۰ ت
Jul 18, 2024
$1.00
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵۷,۸۶۴.۵۵ ت
Jul 17, 2024
$1.00
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵۸,۰۴۰.۸۴ ت
Jul 17, 2024
$1.00
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۸,۰۳۵.۶۹ ت
Jul 16, 2024
$1.00
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵۷,۹۷۶.۱۶ ت
Jul 16, 2024
$1.00
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵۸,۳۳۰.۱۹ ت
Jul 15, 2024
$1.00
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵۸,۵۱۳.۱۹ ت
Jul 15, 2024
$1.00
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵۸,۴۰۵.۹۵ ت
Jul 14, 2024
$1.00
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵۸,۱۱۹.۹۵ ت
Jul 14, 2024
$1.00
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۸,۱۱۳.۴۳ ت
Jul 13, 2024
$1.00
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۸,۴۸۶.۲۳ ت
Jul 13, 2024
$1.00
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵۸,۸۲۶.۷۲ ت
Jul 12, 2024
$1.00
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵۸,۸۲۶.۲۰ ت
Jul 12, 2024
$1.00
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۸,۶۴۱.۱۹ ت
Jul 11, 2024
$1.00
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۸,۷۳۱.۳۴ ت
Jul 11, 2024
$1.00
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۹,۰۹۹.۵۴ ت
Jul 10, 2024
$1.00
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۹,۰۰۹.۳۶ ت
Jul 10, 2024
$1.00
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵۹,۲۶۹.۰۸ ت
Jul 09, 2024
$1.00
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵۹,۶۱۵.۳۵ ت
Jul 09, 2024
$1.00
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۵۹,۷۵۳.۲۰ ت
Jul 08, 2024
$1.00
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۵۹,۸۴۸.۳۹ ت
Jul 08, 2024
$1.00
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۱۱۴.۸۷ ت
Jul 07, 2024
$1.00
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۶۱۸.۵۶ ت
Jul 07, 2024
$1.00
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۷۰۶.۵۵ ت
Jul 06, 2024
$1.00
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵۹,۷۰۱.۸۶ ت
Jul 06, 2024
$1.00
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۹۵۸.۳۶ ت
Jul 05, 2024
$1.00
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۸۸۹.۳۱ ت
Jul 05, 2024
$0.999940
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۷۵۱.۸۲ ت
Jul 04, 2024
$1.00
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۷۵۷.۳۲ ت
Jul 04, 2024
$1.00
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۶۴۲.۰۹ ت
Jul 03, 2024
$1.00
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۶۵۰.۰۶ ت
Jul 03, 2024
$0.999936
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۸۷۱.۰۳ ت
Jul 02, 2024
$0.999750
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۰۳۵.۷۵ ت
Jul 02, 2024
$0.999706
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۹۲۰.۹۰ ت
Jul 01, 2024
$0.999675
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۹۶۶.۴۳ ت
Jul 01, 2024
$0.999692
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۲۴۴.۸۲ ت
Jun 30, 2024
$0.999948
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۷۹۶.۷۶ ت
Jun 30, 2024
$0.999753
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۴۲۷.۳۶ ت
Jun 29, 2024
$0.999786
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۲۴۵.۷۶ ت
Jun 29, 2024
$0.999759
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۴۹۸.۰۳ ت
Jun 28, 2024
$0.999642
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۵۶۲.۶۷ ت
Jun 28, 2024
$0.999856
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۵۸۱.۲۷ ت
Jun 27, 2024
$0.999915
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۹۱۹.۲۷ ت
Jun 27, 2024
$0.999988
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۴۱۱.۸۳ ت
Jun 26, 2024
$0.999542
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۳۱۵.۲۴ ت
Jun 26, 2024
$0.999904