تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Morpheus Token از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۲۸.۳۴ ت
Jul 19, 2024
$0.041974
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۲,۶۸۱.۶۰ ت
Jul 16, 2024
$0.046268
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۱۸.۴۵ ت
Jul 13, 2024
$0.041365
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۱۰.۰۳ ت
Jul 10, 2024
$0.040873
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۴۶۹.۰۸ ت
Jul 07, 2024
$0.040768
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲,۷۱۵.۹۸ ت
Jul 04, 2024
$0.043986
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۱۴۲.۸۴ ت
Jul 01, 2024
$0.050702
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳,۰۲۹.۴۴ ت
Jun 28, 2024
$0.049202
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۳۲.۵۳ ت
Jun 25, 2024
$0.052763
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲,۸۷۶.۱۷ ت
Jun 22, 2024
$0.048462
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲,۷۰۶.۴۵ ت
Jun 19, 2024
$0.045700
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳,۱۳۶.۷۲ ت
Jun 16, 2024
$0.053494
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳,۳۳۵.۵۹ ت
Jun 13, 2024
$0.056560
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳,۴۶۳.۱۵ ت
Jun 10, 2024
$0.058644
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳,۹۰۵.۴۵ ت
Jun 07, 2024
$0.066497
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳,۹۲۸.۵۸ ت
Jun 04, 2024
$0.066574
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳,۸۰۹.۸۹ ت
Jun 01, 2024
$0.064696
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳,۹۶۳.۰۴ ت
May 29, 2024
$0.067876
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۳,۸۴۶.۱۵ ت
May 26, 2024
$0.067205
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۴,۰۱۸.۲۱ ت
May 23, 2024
$0.069923
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۱۸۳.۰۱ ت
May 20, 2024
$0.070425
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۸۶۴.۷۹ ت
May 17, 2024
$0.066033
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۵۷۰.۱۶ ت
May 14, 2024
$0.060275
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۸۲۴.۳۰ ت
May 11, 2024
$0.062409
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۰۱۰.۶۵ ت
May 08, 2024
$0.065199
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۰۸۲.۹۱ ت
May 05, 2024
$0.066822
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳,۹۰۷.۴۵ ت
May 02, 2024
$0.063243
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۱۱۳.۰۳ ت
Apr 29, 2024
$0.067576
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۵۹۵.۷۹ ت
Apr 26, 2024
$0.072128
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۷۴۰.۴۵ ت
Apr 23, 2024
$0.072527
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۴۳۴.۴۲ ت
Apr 20, 2024
$0.066662
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۴,۳۷۵.۷۷ ت
Apr 17, 2024
$0.065740
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۴,۳۳۳.۰۸ ت
Apr 14, 2024
$0.062307
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۵,۹۰۱.۱۷ ت
Apr 11, 2024
$0.090799
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۵,۱۴۰.۳۵ ت
Apr 08, 2024
$0.080458
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۵,۲۸۲.۸۰ ت
Apr 05, 2024
$0.081469
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵,۵۲۱.۱۷ ت
Apr 02, 2024
$0.087557
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۵,۶۳۱.۱۷ ت
Mar 30, 2024
$0.090795
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۶,۲۱۰.۴۱ ت
Mar 27, 2024
$0.100896
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۶,۴۵۷.۵۷ ت
Mar 24, 2024
$0.104130
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶,۹۱۰.۵۲ ت
Mar 21, 2024
$0.112730
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۴,۶۸۳.۹۷ ت
Mar 18, 2024
$0.077639
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۴,۴۳۹.۰۵ ت
Mar 15, 2024
$0.073901
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۴,۴۷۰.۸۴ ت
Mar 12, 2024
$0.074966
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴,۵۳۸.۵۶ ت
Mar 09, 2024
$0.075936
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۳,۶۱۸.۲۸ ت
Mar 06, 2024
$0.060669
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۳,۰۳۹.۴۸ ت
Mar 03, 2024
$0.051274
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲,۶۶۴.۱۱ ت
Feb 29, 2024
$0.045604
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲,۳۶۶.۳۵ ت
Feb 26, 2024
$0.041263
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲,۳۳۳.۸۰ ت
Feb 23, 2024
$0.040687

افزودن تراکنش

Morpheus Token

MORPH

  • MORPH
  • IRT
  • USD