تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Modefi از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۵۱۳.۰۸ ت
Jul 15, 2024
$0.025864
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۴۴.۳۳ ت
Jul 11, 2024
$0.021179
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲,۲۸۱.۷۸ ت
Jul 07, 2024
$0.037649
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳,۷۲۴.۷۱ ت
Jul 03, 2024
$0.060413
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳,۹۳۲.۸۲ ت
Jun 29, 2024
$0.064198
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴,۵۶۴.۶۷ ت
Jun 25, 2024
$0.074507
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳,۲۱۵.۴۲ ت
Jun 21, 2024
$0.054099
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳,۷۷۴.۵۰ ت
Jun 17, 2024
$0.064316
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴,۳۹۸.۶۶ ت
Jun 13, 2024
$0.074585
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳,۹۲۱.۲۰ ت
Jun 09, 2024
$0.066358
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳,۶۷۲.۴۴ ت
Jun 05, 2024
$0.062912
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۵,۸۱۰.۸۲ ت
Jun 01, 2024
$0.098674
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۵,۶۰۱.۷۴ ت
May 28, 2024
$0.097040
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۵,۸۵۴.۶۶ ت
May 24, 2024
$0.100565
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۹۴۹.۹۵ ت
May 20, 2024
$0.083338
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴,۶۳۴.۲۷ ت
May 16, 2024
$0.078884
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۱۳۷.۱۸ ت
May 12, 2024
$0.084468
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۱۷۴.۷۳ ت
May 08, 2024
$0.084123
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷,۲۰۶.۰۱ ت
May 04, 2024
$0.116785
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵,۲۵۹.۶۹ ت
Apr 30, 2024
$0.085455
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۲۴۰.۳۹ ت
Apr 26, 2024
$0.097939
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶,۲۹۹.۰۳ ت
Apr 22, 2024
$0.096500
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۸,۰۶۲.۴۵ ت
Apr 18, 2024
$0.120188
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۵,۶۷۰.۴۵ ت
Apr 14, 2024
$0.081537
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۵,۴۶۳.۳۵ ت
Apr 10, 2024
$0.084135
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۷,۳۲۱.۸۰ ت
Apr 06, 2024
$0.112836
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶,۰۶۰.۵۳ ت
Apr 02, 2024
$0.096110
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۷,۶۷۴.۹۴ ت
Mar 29, 2024
$0.124277
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۷,۶۷۳.۱۱ ت
Mar 25, 2024
$0.124295
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۹,۰۰۷.۵۵ ت
Mar 21, 2024
$0.146939
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۶,۴۶۰.۵۷ ت
Mar 17, 2024
$0.108070
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۹,۹۵۵.۵۶ ت
Mar 13, 2024
$0.166771
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۸,۵۲۴.۳۸ ت
Mar 09, 2024
$0.142625
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۸,۴۹۱.۴۲ ت
Mar 05, 2024
$0.140774
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۷,۶۶۴.۳۷ ت
Mar 01, 2024
$0.129465
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۷,۷۸۰.۸۴ ت
Feb 26, 2024
$0.135678
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۰,۰۸۸.۶۱ ت
Feb 22, 2024
$0.177080
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۸,۴۴۸.۶۰ ت
Feb 18, 2024
$0.150873
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۷,۵۰۳.۹۸ ت
Feb 14, 2024
$0.136053
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۷,۷۳۹.۳۶ ت
Feb 10, 2024
$0.141063
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۹,۱۱۸.۵۸ ت
Feb 06, 2024
$0.164772
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۷,۴۳۳.۱۶ ت
Feb 02, 2024
$0.127614
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۷,۶۵۳.۸۶ ت
Jan 29, 2024
$0.134501
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۶,۵۶۴.۷۳ ت
Jan 25, 2024
$0.118235
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۶,۵۹۹.۸۶ ت
Jan 21, 2024
$0.122652
۲۷ دی ۱۴۰۲
۶,۰۰۹.۵۳ ت
Jan 17, 2024
$0.112538
۲۳ دی ۱۴۰۲
۸,۰۸۸.۴۹ ت
Jan 13, 2024
$0.154160
۱۹ دی ۱۴۰۲
۷,۴۰۰.۷۰ ت
Jan 09, 2024
$0.143846
۱۵ دی ۱۴۰۲
۶,۸۵۹.۴۶ ت
Jan 05, 2024
$0.133032
۱۱ دی ۱۴۰۲
۵,۰۰۸.۸۹ ت
Jan 01, 2024
$0.097845