تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Moby از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۴,۸۴۹.۶۷ ت
Jul 23, 2024
$0.083550
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۴,۸۵۷.۳۴ ت
Jul 22, 2024
$0.083810
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۵,۳۷۳.۵۲ ت
Jul 22, 2024
$0.093516
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۵۹.۴۱ ت
Jul 21, 2024
$0.091430
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۷۹.۲۸ ت
Jul 21, 2024
$0.092036
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۸۲.۳۰ ت
Jul 20, 2024
$0.092065
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۱۵.۲۲ ت
Jul 20, 2024
$0.092960
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۷۰.۴۳ ت
Jul 19, 2024
$0.092784
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۳۳.۳۸ ت
Jul 19, 2024
$0.092189
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۹۹.۶۲ ت
Jul 18, 2024
$0.093431
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۰۵.۱۹ ت
Jul 18, 2024
$0.093397
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۳۸.۰۱ ت
Jul 17, 2024
$0.088816
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۷۷.۹۴ ت
Jul 17, 2024
$0.090955
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۵۸.۸۸ ت
Jul 16, 2024
$0.090637
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۸۷.۰۶ ت
Jul 16, 2024
$0.092947
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۱۲.۵۶ ت
Jul 15, 2024
$0.092830
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۷۸.۲۳ ت
Jul 15, 2024
$0.090226
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۸۶.۹۲ ت
Jul 14, 2024
$0.090537
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۷۹.۰۷ ت
Jul 14, 2024
$0.089136
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۱۳.۳۷ ت
Jul 13, 2024
$0.088016
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۳۴.۴۳ ت
Jul 13, 2024
$0.087820
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۷۶.۸۳ ت
Jul 12, 2024
$0.088008
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵,۱۹۷.۵۴ ت
Jul 12, 2024
$0.088398
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۸۷.۵۰ ت
Jul 11, 2024
$0.090196
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵,۲۱۴.۷۸ ت
Jul 11, 2024
$0.088798
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۳۵.۲۳ ت
Jul 10, 2024
$0.090289
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۶۵.۷۷ ت
Jul 10, 2024
$0.091000
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۵۶.۲۸ ت
Jul 09, 2024
$0.090408
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۴۳.۲۲ ت
Jul 09, 2024
$0.089689
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۵,۳۵۶.۴۲ ت
Jul 08, 2024
$0.089693
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۰۷.۰۲ ت
Jul 08, 2024
$0.090374
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۱۹.۶۴ ت
Jul 07, 2024
$0.090179
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵,۵۲۷.۷۰ ت
Jul 07, 2024
$0.091207
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵,۵۲۳.۰۰ ت
Jul 06, 2024
$0.091005
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵,۴۰۶.۶۴ ت
Jul 06, 2024
$0.090602
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵,۵۸۵.۲۳ ت
Jul 05, 2024
$0.090176
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶,۲۳۰.۳۳ ت
Jul 05, 2024
$0.100662
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷,۱۳۸.۸۰ ت
Jul 04, 2024
$0.115607
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷,۰۳۷.۹۲ ت
Jul 04, 2024
$0.113981
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷,۰۹۰.۵۸ ت
Jul 03, 2024
$0.115040
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۸۶.۷۰ ت
Jul 03, 2024
$0.119809
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷,۲۲۴.۴۲ ت
Jul 02, 2024
$0.116736
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷,۲۷۱.۸۱ ت
Jul 02, 2024
$0.117185
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۴۹.۰۴ ت
Jul 01, 2024
$0.118645
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۳۳.۸۱ ت
Jul 01, 2024
$0.118314
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۵۶.۴۷ ت
Jun 30, 2024
$0.119786
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۵۳۵.۰۳ ت
Jun 30, 2024
$0.121902
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۲۸۰.۷۵ ت
Jun 29, 2024
$0.118500
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۱۰.۵۴ ت
Jun 29, 2024
$0.120967
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۲۹.۷۷ ت
Jun 28, 2024
$0.119144

افزودن تراکنش

Moby

MOBY

  • MOBY
  • IRT
  • USD