تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت MiniSwap از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۱۲.۹۰ ت
Jul 11, 2024
$0.008730
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۳۲.۴۶ ت
Jul 07, 2024
$0.008785
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۷۹.۲۱ ت
Jul 03, 2024
$0.009394
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۰۷.۷۱ ت
Jun 29, 2024
$0.009920
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۷۶.۴۷ ت
Jun 25, 2024
$0.009409
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۵۷۰.۵۶ ت
Jun 21, 2024
$0.009599
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۷۵.۷۳ ت
Jun 17, 2024
$0.011514
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۵۴.۹۳ ت
Jun 13, 2024
$0.011105
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۷۱۵.۷۹ ت
Jun 09, 2024
$0.012113
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۵۸.۷۷ ت
Jun 05, 2024
$0.012998
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷۵۸.۶۷ ت
Jun 01, 2024
$0.012883
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۸۲.۰۳ ت
May 28, 2024
$0.013547
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۸۵۷.۲۵ ت
May 24, 2024
$0.014725
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۰۵.۸۵ ت
May 20, 2024
$0.011883
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۸۵.۸۰ ت
May 16, 2024
$0.011673
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۳۲.۶۹ ت
May 12, 2024
$0.012047
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۲۹.۰۲ ت
May 08, 2024
$0.011851
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۸۷.۸۱ ت
May 04, 2024
$0.011147
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۲۳.۳۲ ت
Apr 30, 2024
$0.011752
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵۴.۸۸ ت
Apr 26, 2024
$0.011847
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۷۰.۸۳ ت
Apr 22, 2024
$0.011809
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۷۶۶.۶۴ ت
Apr 18, 2024
$0.011428
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۸۸۳.۶۷ ت
Apr 14, 2024
$0.012706
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۹۲۴.۱۴ ت
Apr 10, 2024
$0.014231
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۸۸۰.۰۱ ت
Apr 06, 2024
$0.013561
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۸۵۷.۲۵ ت
Apr 02, 2024
$0.013594
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۸۹۶.۰۷ ت
Mar 29, 2024
$0.014509
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۹۹۹.۴۱ ت
Mar 25, 2024
$0.016189
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۸۶۰.۹۷ ت
Mar 21, 2024
$0.014044
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۸۶۷.۹۸ ت
Mar 17, 2024
$0.014519
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۹۹۵.۳۵ ت
Mar 13, 2024
$0.016673
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۲۸.۵۰ ت
Mar 09, 2024
$0.017208
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۳۰.۳۹ ت
Mar 05, 2024
$0.017082
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۹۹۸.۲۰ ت
Mar 01, 2024
$0.016861
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۹۸۹.۲۰ ت
Feb 26, 2024
$0.017249
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۹۸۵.۵۱ ت
Feb 22, 2024
$0.017298
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۹۸۹.۴۱ ت
Feb 18, 2024
$0.017668
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۹۷۳.۲۶ ت
Feb 14, 2024
$0.017646
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۹۱۳.۵۷ ت
Feb 10, 2024
$0.016651
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۸۶۴.۹۱ ت
Feb 06, 2024
$0.015628
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۹۳۴.۸۶ ت
Feb 02, 2024
$0.016050
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۹۷۷.۵۰ ت
Jan 29, 2024
$0.017177
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۸۳۵.۴۹ ت
Jan 25, 2024
$0.015047
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۹۹۲.۴۶ ت
Jan 21, 2024
$0.018444
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱,۰۳۶.۸۸ ت
Jan 17, 2024
$0.019417
۲۳ دی ۱۴۰۲
۹۴۳.۷۰ ت
Jan 13, 2024
$0.017986
۱۹ دی ۱۴۰۲
۸۶۶.۹۶ ت
Jan 09, 2024
$0.016851
۱۵ دی ۱۴۰۲
۸۰۵.۹۲ ت
Jan 05, 2024
$0.015630
۱۱ دی ۱۴۰۲
۷۳۸.۶۴ ت
Jan 01, 2024
$0.014428
۰۷ دی ۱۴۰۲
۷۴۳.۶۷ ت
Dec 28, 2023
$0.014697