تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Mini Bitcoin از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۲۹۸.۰۳ ت
Jul 19, 2024
$1.12
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶۸,۰۶۷.۹۲ ت
Jul 19, 2024
$1.17
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶۸,۳۲۹.۱۹ ت
Jul 18, 2024
$1.18
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶۸,۷۸۰.۱۳ ت
Jul 18, 2024
$1.18
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶۹,۲۲۶.۴۳ ت
Jul 17, 2024
$1.19
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶۹,۱۸۸.۵۱ ت
Jul 17, 2024
$1.19
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶۴,۴۱۴.۳۳ ت
Jul 16, 2024
$1.11
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶۶,۶۷۶.۶۷ ت
Jul 16, 2024
$1.15
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶۳,۳۵۶.۵۵ ت
Jul 15, 2024
$1.08
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶۱,۵۵۴.۷۳ ت
Jul 15, 2024
$1.05
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۷۰۵.۶۱ ت
Jul 14, 2024
$1.03
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۵۹,۵۳۴.۲۳ ت
Jul 14, 2024
$1.02
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۹,۷۲۲.۷۵ ت
Jul 13, 2024
$1.02
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۲,۰۶۵.۱۲ ت
Jul 13, 2024
$1.06
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۰,۳۵۶.۷۸ ت
Jul 12, 2024
$1.02
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۷,۲۰۳.۱۰ ت
Jul 12, 2024
$1.14
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۸,۳۷۰.۴۱ ت
Jul 11, 2024
$1.16
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۶۸,۸۹۳.۶۷ ت
Jul 11, 2024
$1.17
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۹,۵۴۶.۱۸ ت
Jul 10, 2024
$1.17
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷۰,۷۴۵.۶۶ ت
Jul 10, 2024
$1.19
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷۱,۷۹۹.۹۴ ت
Jul 09, 2024
$1.21
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷۳,۷۳۴.۰۲ ت
Jul 09, 2024
$1.23
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷۵,۰۹۵.۵۵ ت
Jul 08, 2024
$1.25
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶۵,۳۵۹.۳۹ ت
Jul 08, 2024
$1.09
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۱,۶۷۵.۹۵ ت
Jul 07, 2024
$1.19
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۳,۸۲۳.۵۷ ت
Jul 07, 2024
$1.21
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷۱,۷۷۷.۳۷ ت
Jul 06, 2024
$1.18
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷۰,۱۷۴.۵۱ ت
Jul 06, 2024
$1.17
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۶۸,۶۷۶.۷۴ ت
Jul 05, 2024
$1.10
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷۱,۹۲۹.۴۵ ت
Jul 05, 2024
$1.16
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷۲,۳۸۴.۷۸ ت
Jul 04, 2024
$1.17
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷۷,۸۷۵.۰۲ ت
Jul 04, 2024
$1.26
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۷۸,۲۴۹.۷۹ ت
Jul 03, 2024
$1.26
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸۰,۴۴۲.۶۸ ت
Jul 03, 2024
$1.30
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۷۹,۵۳۷.۶۰ ت
Jul 02, 2024
$1.28
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۸۰,۱۷۴.۹۴ ت
Jul 02, 2024
$1.29
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷۹,۷۶۲.۶۶ ت
Jul 01, 2024
$1.28
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷۹,۴۸۰.۴۰ ت
Jul 01, 2024
$1.28
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۷۸,۷۳۵.۷۴ ت
Jun 30, 2024
$1.26
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۷۷,۷۷۰.۵۸ ت
Jun 30, 2024
$1.25
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷۸,۵۱۴.۳۵ ت
Jun 29, 2024
$1.27
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷۸,۷۷۵.۶۲ ت
Jun 29, 2024
$1.28
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷۹,۶۸۷.۱۲ ت
Jun 28, 2024
$1.29
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۷۹,۹۳۷.۲۳ ت
Jun 28, 2024
$1.29
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۷۸,۶۷۹.۲۶ ت
Jun 27, 2024
$1.27
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۷۷,۱۹۴.۰۵ ت
Jun 27, 2024
$1.26
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۷۸,۳۱۵.۲۸ ت
Jun 26, 2024
$1.29
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۸۵,۵۳۲.۴۴ ت
Jun 26, 2024
$1.41
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸۱,۳۹۱.۴۹ ت
Jun 25, 2024
$1.33
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۹۷,۳۳۸.۴۶ ت
Jun 25, 2024
$1.58