تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Mine AI از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۸۲ ت
Jul 16, 2024
$0.000324
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۸۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000324
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۹۱ ت
Jul 15, 2024
$0.000324
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۹۸ ت
Jul 15, 2024
$0.000324
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۵۶ ت
Jul 14, 2024
$0.000317
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۴۷ ت
Jul 14, 2024
$0.000317
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۹۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000308
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۰۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000308
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۱۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000308
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۳۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000311
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۲۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000311
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۲۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000311
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۴۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000312
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۲۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000326
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۳۶ ت
Jul 09, 2024
$0.000326
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۴۷ ت
Jul 09, 2024
$0.000326
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۵۲ ت
Jul 08, 2024
$0.000326
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۵۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000326
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۶۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000326
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۸۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000326
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۸۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000326
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۵۹ ت
Jul 06, 2024
$0.000328
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۴۵ ت
Jul 05, 2024
$0.000378
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۴۴ ت
Jul 05, 2024
$0.000378
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۳۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000378
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۳۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000378
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۳۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000378
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۳۵ ت
Jul 03, 2024
$0.000378
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۴۳ ت
Jul 02, 2024
$0.000378
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۵۰ ت
Jul 02, 2024
$0.000378
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۱۴ ت
Jul 01, 2024
$0.000373
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۱۶ ت
Jul 01, 2024
$0.000373
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۹۵ ت
Jun 30, 2024
$0.000384
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۷۸ ت
Jun 30, 2024
$0.000384
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۶۴ ت
Jun 29, 2024
$0.000384
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۵۷ ت
Jun 29, 2024
$0.000384
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۶۸ ت
Jun 28, 2024
$0.000384
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۶۹ ت
Jun 28, 2024
$0.000384
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۶۹ ت
Jun 27, 2024
$0.000384
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۴۴ ت
Jun 27, 2024
$0.000384
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۲۵ ت
Jun 26, 2024
$0.000384
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۲۱ ت
Jun 26, 2024
$0.000384
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۴۴ ت
Jun 25, 2024
$0.000384
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۵۷ ت
Jun 25, 2024
$0.000384
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۵۰ ت
Jun 24, 2024
$0.000384
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۲۷ ت
Jun 24, 2024
$0.000384
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۹۶ ت
Jun 23, 2024
$0.000384
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۵۵ ت
Jun 23, 2024
$0.000397
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۵۹ ت
Jun 22, 2024
$0.000397
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۳.۵۹ ت
Jun 22, 2024
$0.000397