تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت MINA از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

1.0E-9%
$0.0000000003
۰.۰۰۰۰۱ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۸۶ تومان
معاملات روزانه $0
ارزش بازار $16,658
عرضه کل 50,000,000,000,000 MINA
ارزش بازار رقیق شده $16,658
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۱۹ ت
Jul 13, 2024
$0.0000000003
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۱۹ ت
Jul 12, 2024
$0.0000000003
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۱۹ ت
Jul 12, 2024
$0.0000000003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۱۹ ت
Jul 11, 2024
$0.0000000003
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۱۹ ت
Jul 11, 2024
$0.0000000003
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۱۹ ت
Jul 10, 2024
$0.0000000003
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۱۹ ت
Jul 10, 2024
$0.0000000003
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۱۹ ت
Jul 09, 2024
$0.0000000003
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۱۹ ت
Jul 09, 2024
$0.0000000003
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۱۹ ت
Jul 08, 2024
$0.0000000003
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۱۹ ت
Jul 08, 2024
$0.0000000003
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۰ ت
Jul 07, 2024
$0.0000000003
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۰ ت
Jul 07, 2024
$0.0000000003
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۰ ت
Jul 06, 2024
$0.0000000003
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۱۹ ت
Jul 06, 2024
$0.0000000003
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۲ ت
Jul 05, 2024
$0.0000000003
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۲ ت
Jul 05, 2024
$0.0000000003
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۲ ت
Jul 04, 2024
$0.0000000003
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۲ ت
Jul 04, 2024
$0.0000000003
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jul 03, 2024
$0.0000000003
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jul 03, 2024
$0.0000000003
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jul 02, 2024
$0.0000000003
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jul 02, 2024
$0.0000000003
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jul 01, 2024
$0.0000000003
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jul 01, 2024
$0.0000000003
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jun 30, 2024
$0.0000000003
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jun 30, 2024
$0.0000000003
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jun 29, 2024
$0.0000000003
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jun 29, 2024
$0.0000000003
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jun 28, 2024
$0.0000000003
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jun 28, 2024
$0.0000000003
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۴ ت
Jun 27, 2024
$0.0000000003
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jun 27, 2024
$0.0000000003
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jun 26, 2024
$0.0000000003
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jun 26, 2024
$0.0000000003
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jun 25, 2024
$0.0000000003
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jun 25, 2024
$0.0000000003
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jun 24, 2024
$0.0000000003
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jun 24, 2024
$0.0000000003
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jun 23, 2024
$0.0000000003
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jun 23, 2024
$0.0000000003
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jun 22, 2024
$0.0000000003
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jun 22, 2024
$0.0000000003
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jun 21, 2024
$0.0000000003
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jun 21, 2024
$0.0000000003
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jun 20, 2024
$0.0000000003
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jun 20, 2024
$0.0000000003
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jun 19, 2024
$0.0000000003
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jun 19, 2024
$0.0000000003
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۲۳ ت
Jun 18, 2024
$0.0000000003