تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Mercurial Finance از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

0.02%
$0.000156
۹ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۶۷ تومان
معاملات روزانه $0
ارزش بازار $156,350
عرضه کل 1,000,000,000 MER
ارزش بازار رقیق شده $156,350
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹.۱۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000156
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۹.۲۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000156
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۹.۴۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000156
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۹.۶۳ ت
Jul 04, 2024
$0.000156
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹.۶۷ ت
Jul 01, 2024
$0.000156
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۹.۶۱ ت
Jun 28, 2024
$0.000156
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۹.۵۷ ت
Jun 25, 2024
$0.000156
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۹.۲۷ ت
Jun 22, 2024
$0.000156
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۹.۲۵ ت
Jun 19, 2024
$0.000156
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۹.۱۶ ت
Jun 16, 2024
$0.000156
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۹.۲۱ ت
Jun 13, 2024
$0.000156
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۹.۲۲ ت
Jun 10, 2024
$0.000156
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۹.۱۷ ت
Jun 07, 2024
$0.000156
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۹.۲۲ ت
Jun 04, 2024
$0.000156
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۹.۱۹ ت
Jun 01, 2024
$0.000156
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۹.۱۱ ت
May 29, 2024
$0.000156
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۸.۹۴ ت
May 26, 2024
$0.000156
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۸.۹۷ ت
May 23, 2024
$0.000156
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۲۸ ت
May 20, 2024
$0.000156
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۱۴ ت
May 17, 2024
$0.000156
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۲۵ ت
May 14, 2024
$0.000156
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۵۷ ت
May 11, 2024
$0.000156
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۶۱ ت
May 08, 2024
$0.000156
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۵۵ ت
May 05, 2024
$0.000156
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۶۴ ت
May 02, 2024
$0.000156
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۵۱ ت
Apr 29, 2024
$0.000156
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹.۹۵ ت
Apr 26, 2024
$0.000156
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰.۲۲ ت
Apr 23, 2024
$0.000156
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰.۴۰ ت
Apr 20, 2024
$0.000156
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۰.۴۰ ت
Apr 17, 2024
$0.000156
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۰.۸۸ ت
Apr 14, 2024
$0.000156
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۰.۱۵ ت
Apr 11, 2024
$0.000156
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۹.۹۸ ت
Apr 08, 2024
$0.000156
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱۰.۱۳ ت
Apr 05, 2024
$0.000156
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۹.۸۶ ت
Apr 02, 2024
$0.000156
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۹.۶۹ ت
Mar 30, 2024
$0.000156
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۹.۶۲ ت
Mar 27, 2024
$0.000156
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۹.۶۹ ت
Mar 24, 2024
$0.000156
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۹.۵۸ ت
Mar 21, 2024
$0.000156
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۹.۴۲ ت
Mar 18, 2024
$0.000156
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۹.۳۸ ت
Mar 15, 2024
$0.000156
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۹.۳۲ ت
Mar 12, 2024
$0.000156
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۹.۳۶ ت
Mar 09, 2024
$0.000156
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۹.۳۳ ت
Mar 06, 2024
$0.000156
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۹.۲۷ ت
Mar 03, 2024
$0.000156
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۹.۱۳ ت
Feb 29, 2024
$0.000156
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۸.۹۶ ت
Feb 26, 2024
$0.000156
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۸.۹۶ ت
Feb 23, 2024
$0.000156
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۸.۸۰ ت
Feb 20, 2024
$0.000156
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۸.۷۱ ت
Feb 17, 2024
$0.000156