تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Memecoin از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۸۲۹.۳۲ ت
Jul 16, 2024
$0.014309
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۲۹.۲۲ ت
Jul 13, 2024
$0.012472
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷۳۵.۴۵ ت
Jul 10, 2024
$0.012472
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۵۰.۳۲ ت
Jul 07, 2024
$0.012380
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸۹۳.۷۸ ت
Jul 04, 2024
$0.014475
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹۲۹.۸۰ ت
Jul 01, 2024
$0.015000
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۹۱۹.۵۰ ت
Jun 28, 2024
$0.014933
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۹۳۲.۴۲ ت
Jun 25, 2024
$0.015219
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۹۲۹.۰۲ ت
Jun 22, 2024
$0.015653
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۹۰۹.۱۱ ت
Jun 19, 2024
$0.015351
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۹۳۸.۹۷ ت
Jun 16, 2024
$0.016013
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۹۷۱.۳۹ ت
Jun 13, 2024
$0.016471
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۰۳.۰۲ ت
Jun 10, 2024
$0.016985
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۱۷.۳۶ ت
Jun 07, 2024
$0.017321
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۱۲.۴۳ ت
Jun 04, 2024
$0.017156
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۰۶.۶۸ ت
Jun 01, 2024
$0.017094
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۲۴.۹۲ ت
May 29, 2024
$0.017554
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۰۶.۴۶ ت
May 26, 2024
$0.017586
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۰۳۷.۶۴ ت
May 23, 2024
$0.018056
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۸۵.۴۵ ت
May 20, 2024
$0.014907
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۴۷.۹۷ ت
May 17, 2024
$0.014488
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۴۵.۵۶ ت
May 14, 2024
$0.014275
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۷۴.۷۹ ت
May 11, 2024
$0.014275
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱۷.۰۵ ت
May 08, 2024
$0.014908
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۳۲.۶۲ ت
May 05, 2024
$0.015263
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۰۶.۶۸ ت
May 02, 2024
$0.014675
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۲۰.۸۷ ت
Apr 29, 2024
$0.016772
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۴۳.۴۶ ت
Apr 26, 2024
$0.016376
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۹۴.۸۲ ت
Apr 23, 2024
$0.016750
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۰۷۹.۹۸ ت
Apr 20, 2024
$0.016235
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۸۵.۹۴ ت
Apr 17, 2024
$0.016315
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۰۷.۰۶ ت
Apr 14, 2024
$0.015918
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۰۸.۹۶ ت
Apr 11, 2024
$0.018601
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۴۹.۵۰ ت
Apr 08, 2024
$0.017992
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۶۱.۲۴ ت
Apr 05, 2024
$0.017908
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۷۴.۴۹ ت
Apr 02, 2024
$0.018625
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۷۱.۵۰ ت
Mar 30, 2024
$0.018888
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۵۸.۳۸ ت
Mar 27, 2024
$0.018819
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۶۰.۶۵ ت
Mar 24, 2024
$0.017103
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۱۱۴.۸۰ ت
Mar 21, 2024
$0.018185
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۴۷.۰۰ ت
Mar 18, 2024
$0.020669
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۳۸۴.۹۵ ت
Mar 15, 2024
$0.023056
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱,۴۳۴.۹۵ ت
Mar 12, 2024
$0.024061
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۳۶۵.۲۶ ت
Mar 09, 2024
$0.022842
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۳۴.۷۷ ت
Mar 06, 2024
$0.020704
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۹۴.۶۸ ت
Mar 03, 2024
$0.018466
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱,۰۳۶.۲۴ ت
Feb 29, 2024
$0.017738
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۹۹۶.۵۳ ت
Feb 26, 2024
$0.017377
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۸۷۷.۹۰ ت
Feb 23, 2024
$0.015305
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۸۵۸.۳۲ ت
Feb 20, 2024
$0.015239