تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت MEGE از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۴.۷۶ ت
Jul 20, 2024
$0.000083
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۴.۷۴ ت
Jul 20, 2024
$0.000083
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۰ ت
Jul 19, 2024
$0.000083
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۶ ت
Jul 19, 2024
$0.000084
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴.۸۶ ت
Jul 18, 2024
$0.000084
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۵.۱۰ ت
Jul 18, 2024
$0.000088
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵.۲۵ ت
Jul 17, 2024
$0.000090
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۵.۱۰ ت
Jul 17, 2024
$0.000088
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵.۴۴ ت
Jul 16, 2024
$0.000093
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۵.۴۹ ت
Jul 16, 2024
$0.000094
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵.۷۴ ت
Jul 15, 2024
$0.000098
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۵.۸۴ ت
Jul 15, 2024
$0.000099
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶.۹۵ ت
Jul 14, 2024
$0.000119
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۶.۹۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000119
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷.۰۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000120
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷.۰۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000119
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷.۰۵ ت
Jul 12, 2024
$0.000119
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷.۰۵ ت
Jul 12, 2024
$0.000119
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۰۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000119
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۸۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000133
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۹۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000134
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۹۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000134
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷.۹۵ ت
Jul 09, 2024
$0.000134
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000126
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000121
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۶ ت
Jul 08, 2024
$0.000121
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷.۶۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000127
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸.۰۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000133
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸.۱۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000134
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۶.۹۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000116
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۰ ت
Jul 05, 2024
$0.000116
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۸.۰۱ ت
Jul 05, 2024
$0.000129
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷.۸۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000126
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000122
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸.۲۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000133
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸.۳۸ ت
Jul 03, 2024
$0.000136
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۸.۱۱ ت
Jul 02, 2024
$0.000131
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۸.۱۰ ت
Jul 02, 2024
$0.000130
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸.۰۸ ت
Jul 01, 2024
$0.000130
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۹۴ ت
Jul 01, 2024
$0.000128
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۸۴ ت
Jun 30, 2024
$0.000125
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۸.۱۰ ت
Jun 30, 2024
$0.000131
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۸.۲۰ ت
Jun 29, 2024
$0.000133
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۸.۱۷ ت
Jun 29, 2024
$0.000133
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۸.۱۷ ت
Jun 28, 2024
$0.000132
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۸.۱۸ ت
Jun 28, 2024
$0.000132
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۸.۰۶ ت
Jun 27, 2024
$0.000131
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۷.۹۸ ت
Jun 27, 2024
$0.000131
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۷.۸۳ ت
Jun 26, 2024
$0.000129
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۷.۸۵ ت
Jun 26, 2024
$0.000130