تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۴۹
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت MDtoken از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۹۱.۵۹ ت
Jul 15, 2024
$0.001565
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۲۰ ت
Jul 10, 2024
$0.001495
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹۳.۴۲ ت
Jul 05, 2024
$0.001509
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۰۱.۹۴ ت
Jun 30, 2024
$0.001649
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۹۷.۱۴ ت
Jun 25, 2024
$0.001585
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۱.۹۳ ت
Jun 20, 2024
$0.002064
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۲۹.۱۱ ت
Jun 15, 2024
$0.002181
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۳.۴۳ ت
Jun 10, 2024
$0.002428
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۸.۴۱ ت
Jun 05, 2024
$0.002542
۱۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۸.۰۸ ت
May 31, 2024
$0.002495
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۴.۰۰ ت
May 26, 2024
$0.002516
۰۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۴۴.۰۰ ت
May 21, 2024
$0.002551
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۴۶.۵۳ ت
May 16, 2024
$0.002494
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۰.۵۳ ت
May 11, 2024
$0.002456
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۰.۱۱ ت
May 06, 2024
$0.002468
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۵۰.۷۶ ت
May 01, 2024
$0.002400
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۰.۸۰ ت
Apr 26, 2024
$0.002523
۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶۳.۸۷ ت
Apr 21, 2024
$0.002525
۲۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۶۲.۷۴ ت
Apr 16, 2024
$0.002409
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۸۵.۹۰ ت
Apr 11, 2024
$0.002860
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۸۲.۷۳ ت
Apr 06, 2024
$0.002816
۱۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۸۸.۱۷ ت
Apr 01, 2024
$0.003036
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱۷۵.۶۱ ت
Mar 27, 2024
$0.002853
۰۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۷۱.۳۷ ت
Mar 22, 2024
$0.002765
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۸۱.۳۰ ت
Mar 17, 2024
$0.003032
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۲۳.۵۶ ت
Mar 12, 2024
$0.003748
۱۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۲۱.۹۴ ت
Mar 07, 2024
$0.003686
۱۲ اسفند ۱۴۰۲
۳۷۳.۳۹ ت
Mar 02, 2024
$0.006369
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۳۹.۵۰ ت
Feb 26, 2024
$0.005920
۰۲ اسفند ۱۴۰۲
۳۱۹.۵۹ ت
Feb 21, 2024
$0.005637
۲۷ بهمن ۱۴۰۲
۳۰۳.۵۵ ت
Feb 16, 2024
$0.005438
۲۲ بهمن ۱۴۰۲
۳۰۰.۲۸ ت
Feb 11, 2024
$0.005426
۱۸ شهریور ۱۴۰۱
۵۰.۱۹ ت
Sep 09, 2022
$0.001659
۱۳ شهریور ۱۴۰۱
۴۰.۹۲ ت
Sep 04, 2022
$0.001352
۰۸ شهریور ۱۴۰۱
۲۴.۱۶ ت
Aug 30, 2022
$0.000811
۰۳ شهریور ۱۴۰۱
۴۵.۷۰ ت
Aug 25, 2022
$0.001529
۲۹ مرداد ۱۴۰۱
۴۸.۳۲ ت
Aug 20, 2022
$0.001686
۲۴ مرداد ۱۴۰۱
۸۷.۵۳ ت
Aug 15, 2022
$0.002889
۱۹ مرداد ۱۴۰۱
۶۹.۲۶ ت
Aug 10, 2022
$0.002232
۱۴ مرداد ۱۴۰۱
۱۱۴.۴۱ ت
Aug 05, 2022
$0.003620
۰۹ مرداد ۱۴۰۱
۱۴۲.۵۵ ت
Jul 31, 2022
$0.004456
۰۴ مرداد ۱۴۰۱
۱۲۸.۹۶ ت
Jul 26, 2022
$0.003944
۳۰ تیر ۱۴۰۱
۱۳۸.۲۱ ت
Jul 21, 2022
$0.004271
۲۵ تیر ۱۴۰۱
۱۳۳.۵۴ ت
Jul 16, 2022
$0.004166
۲۰ تیر ۱۴۰۱
۱۳۱.۶۷ ت
Jul 11, 2022
$0.004058
۱۵ تیر ۱۴۰۱
۱۱۸.۸۹ ت
Jul 06, 2022
$0.003750
۱۰ تیر ۱۴۰۱
۱۱۶.۷۲ ت
Jul 01, 2022
$0.003602
۰۵ تیر ۱۴۰۱
۱۳۶.۲۱ ت
Jun 26, 2022
$0.004299
۳۱ خرداد ۱۴۰۱
۱۲۵.۰۵ ت
Jun 21, 2022
$0.003912
۲۶ خرداد ۱۴۰۱
۱۵۳.۷۰ ت
Jun 16, 2022
$0.004741