تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت MDsquare از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۰.۳۴۸۴۷۹ ت
Jul 23, 2024
$0.000006
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۴۷۶۵۵ ت
Jul 19, 2024
$0.000006
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۵۱۷۱۸ ت
Jul 15, 2024
$0.000006
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۵۳۰۷۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000006
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۶۴۲۷۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000006
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۶۹۹۵۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000006
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۳۶۷۵۰۱ ت
Jun 29, 2024
$0.000005
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۸۰۶۵۱ ت
Jun 25, 2024
$0.000007
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۴۸۲۳۱۸ ت
Jun 21, 2024
$0.000008
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۴۷۶۲۳۳ ت
Jun 17, 2024
$0.000008
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۵۰۱۱۶۰ ت
Jun 13, 2024
$0.000008
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۵۰۲۱۸۱ ت
Jun 09, 2024
$0.000008
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۰.۴۹۶۲۰۷ ت
Jun 05, 2024
$0.000008
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۵۸۳۰۲۷ ت
Jun 01, 2024
$0.000009
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۵۳۵۸۳۰ ت
May 28, 2024
$0.000009
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۴۶۹۰۰۹ ت
May 24, 2024
$0.000008
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۴۷۸۶۴۲ ت
May 20, 2024
$0.000008
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۸۱۲۸۱۰ ت
May 16, 2024
$0.000013
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۸۴۰۹۸۳ ت
May 12, 2024
$0.000013
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۸۵۰۹۴۰ ت
May 08, 2024
$0.000013
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۸۶۹۳۰۲ ت
May 04, 2024
$0.000014
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۸۶۶۴۰۴ ت
Apr 30, 2024
$0.000014
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۵۱۴۰۸۸ ت
Apr 26, 2024
$0.000008
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۸۳۵۸۰۶ ت
Apr 22, 2024
$0.000012
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۸۵۸۷۵۷ ت
Apr 18, 2024
$0.000012
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۷۰۸۱۰۶ ت
Apr 14, 2024
$0.000010
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۸۶۳۳۵۶ ت
Apr 10, 2024
$0.000013
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۸۶۳۳۴۴ ت
Apr 06, 2024
$0.000013
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۰.۵۱۰۳۶۵ ت
Apr 02, 2024
$0.000008
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۴۹۹۶۵۰ ت
Mar 29, 2024
$0.000008
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۰.۵۰۰۶۶۳ ت
Mar 25, 2024
$0.000008
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۰.۴۹۷۳۹۸ ت
Mar 21, 2024
$0.000008
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۴۸۴۶۱۵ ت
Mar 17, 2024
$0.000008
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۴۸۴۲۰۸ ت
Mar 13, 2024
$0.000008
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۰.۵۹۸۹۹۲ ت
Mar 09, 2024
$0.000010
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۰.۶۰۴۱۰۰ ت
Mar 05, 2024
$0.000010
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۰.۴۶۴۹۲۸ ت
Mar 01, 2024
$0.000007
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۴۵۰۱۷۲ ت
Feb 26, 2024
$0.000007
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۰.۵۷۰۳۰۹ ت
Feb 22, 2024
$0.000010
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۰.۴۴۲۵۰۴ ت
Feb 18, 2024
$0.000007
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۰.۴۳۵۹۶۹ ت
Feb 14, 2024
$0.000007
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۰.۴۵۰۱۲۴ ت
Feb 10, 2024
$0.000008
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۰.۵۵۸۷۹۴ ت
Feb 06, 2024
$0.000010
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۰.۴۶۰۶۹۲ ت
Feb 02, 2024
$0.000007
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۰.۴۶۶۰۳۰ ت
Jan 29, 2024
$0.000008
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱.۰۶ ت
Jan 25, 2024
$0.000019
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۰.۴۰۳۲۹۲ ت
Jan 21, 2024
$0.000007
۲۷ دی ۱۴۰۲
۰.۳۶۷۸۶۲ ت
Jan 17, 2024
$0.000006
۲۳ دی ۱۴۰۲
۰.۳۸۳۴۸۱ ت
Jan 13, 2024
$0.000007
۱۹ دی ۱۴۰۲
۰.۳۷۱۲۵۷ ت
Jan 09, 2024
$0.000007

افزودن تراکنش

MDsquare

TMED

  • TMED
  • IRT
  • USD