تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۸۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Manga Token از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۶ ت
Jul 16, 2024
$0.000025
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۴۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000024
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000026
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000026
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۶۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000027
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000027
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۱ ت
Jun 28, 2024
$0.000027
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۶۸ ت
Jun 25, 2024
$0.000027
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۶۵ ت
Jun 22, 2024
$0.000027
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱.۶۸ ت
Jun 19, 2024
$0.000028
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱.۶۸ ت
Jun 16, 2024
$0.000028
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱.۷۴ ت
Jun 13, 2024
$0.000029
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱.۸۲ ت
Jun 10, 2024
$0.000030
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱.۸۶ ت
Jun 07, 2024
$0.000031
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱.۷۳ ت
Jun 04, 2024
$0.000029
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱.۶۸ ت
Jun 01, 2024
$0.000028
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱.۶۵ ت
May 29, 2024
$0.000028
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱.۶۷ ت
May 26, 2024
$0.000029
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱.۶۵ ت
May 23, 2024
$0.000028
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۷۲ ت
May 20, 2024
$0.000028
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۷۳ ت
May 17, 2024
$0.000029
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۷۸ ت
May 14, 2024
$0.000030
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۸۴ ت
May 11, 2024
$0.000030
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۸۳ ت
May 08, 2024
$0.000029
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۷۹ ت
May 05, 2024
$0.000029
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۷۰ ت
May 02, 2024
$0.000027
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۷۴ ت
Apr 29, 2024
$0.000028
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۹۶ ت
Apr 26, 2024
$0.000030
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۹۹ ت
Apr 23, 2024
$0.000030
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۹۰ ت
Apr 20, 2024
$0.000028
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱.۸۳ ت
Apr 17, 2024
$0.000027
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱.۹۳ ت
Apr 14, 2024
$0.000027
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱.۹۲ ت
Apr 11, 2024
$0.000029
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱.۸۶ ت
Apr 08, 2024
$0.000029
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱.۸۸ ت
Apr 05, 2024
$0.000029
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱.۸۱ ت
Apr 02, 2024
$0.000028
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱.۹۰ ت
Mar 30, 2024
$0.000030
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱.۸۱ ت
Mar 27, 2024
$0.000029
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱.۸۲ ت
Mar 24, 2024
$0.000029
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱.۸۴ ت
Mar 21, 2024
$0.000030
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱.۸۳ ت
Mar 18, 2024
$0.000030
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱.۶۴ ت
Mar 15, 2024
$0.000027
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱.۴۹ ت
Mar 12, 2024
$0.000025
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱.۴۱ ت
Mar 09, 2024
$0.000023
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱.۲۵ ت
Mar 06, 2024
$0.000021
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱.۲۵ ت
Mar 03, 2024
$0.000021
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱.۲۶ ت
Feb 29, 2024
$0.000021
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱.۲۱ ت
Feb 26, 2024
$0.000021
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۱.۲۰ ت
Feb 23, 2024
$0.000021
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۱.۱۳ ت
Feb 20, 2024
$0.000020