تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Maid Sweepers از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۳۹۲,۴۵۲.۸۹ ت
Jul 22, 2024
$6.82
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۳۹۲,۸۸۳.۱۸ ت
Jul 21, 2024
$6.82
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۳۹۱,۷۶۶.۴۹ ت
Jul 21, 2024
$6.82
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳۸۱,۷۴۹.۴۹ ت
Jul 20, 2024
$6.65
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳۸۰,۴۳۲.۰۹ ت
Jul 20, 2024
$6.65
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۸۹,۳۶۱.۹۲ ت
Jul 19, 2024
$6.72
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۸۷,۲۹۶.۲۴ ت
Jul 19, 2024
$6.69
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳۸۶,۸۹۱.۲۲ ت
Jul 18, 2024
$6.69
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳۸۷,۴۳۳.۴۸ ت
Jul 18, 2024
$6.69
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۸۷,۲۷۹.۵۱ ت
Jul 17, 2024
$6.69
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۸۸,۴۷۱.۱۴ ت
Jul 17, 2024
$6.69
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۸۸,۴۲۴.۲۷ ت
Jul 16, 2024
$6.69
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۸۸,۰۰۲.۵۲ ت
Jul 16, 2024
$6.69
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۸۹,۰۷۹.۱۵ ت
Jul 15, 2024
$6.67
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۶۴,۱۰۳.۲۲ ت
Jul 15, 2024
$6.22
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۶۳,۴۴۹.۷۰ ت
Jul 14, 2024
$6.22
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۶۱,۶۳۲.۲۹ ت
Jul 14, 2024
$6.22
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۶۱,۵۸۵.۶۲ ت
Jul 13, 2024
$6.22
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۶۳,۸۸۵.۳۸ ت
Jul 13, 2024
$6.22
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۶۶,۱۰۷.۳۴ ت
Jul 12, 2024
$6.22
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۶۵,۹۵۱.۷۴ ت
Jul 12, 2024
$6.22
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۶۴,۸۶۲.۵۴ ت
Jul 11, 2024
$6.22
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۵۹,۹۸۴.۲۱ ت
Jul 11, 2024
$6.12
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۶۲,۲۱۸.۵۶ ت
Jul 10, 2024
$6.12
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۶۱,۴۴۳.۱۳ ت
Jul 10, 2024
$6.12
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۴۲,۰۷۴.۷۳ ت
Jul 09, 2024
$5.77
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۳۴۳,۹۷۴.۳۳ ت
Jul 09, 2024
$5.77
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۴۴,۸۰۸.۶۵ ت
Jul 08, 2024
$5.77
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۳۵۵,۶۶۳.۳۱ ت
Jul 08, 2024
$5.94
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۵۷,۲۶۵.۴۰ ت
Jul 07, 2024
$5.94
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۶۰,۲۷۹.۳۴ ت
Jul 07, 2024
$5.94
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۶۰,۷۷۵.۷۲ ت
Jul 06, 2024
$5.94
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۴۶,۱۹۴.۳۸ ت
Jul 06, 2024
$5.80
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۵۹,۳۲۰.۰۰ ت
Jul 05, 2024
$5.80
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۳۹۱,۹۰۳.۶۳ ت
Jul 05, 2024
$6.33
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۲۶,۷۲۵.۵۹ ت
Jul 04, 2024
$6.91
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۲۶,۶۹۴.۵۰ ت
Jul 04, 2024
$6.91
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۲۵,۹۳۰.۸۹ ت
Jul 03, 2024
$6.91
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴۲۶,۰۵۸.۷۳ ت
Jul 03, 2024
$6.91
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۲۷,۶۶۵.۴۲ ت
Jul 02, 2024
$6.91
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۴۳۳,۹۳۱.۱۴ ت
Jul 02, 2024
$6.99
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۳۳,۱۴۰.۹۶ ت
Jul 01, 2024
$6.99
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۲۰,۷۸۸.۵۲ ت
Jul 01, 2024
$6.78
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۲۲,۵۷۰.۵۰ ت
Jun 30, 2024
$6.78
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۱۹,۶۱۰.۷۱ ت
Jun 30, 2024
$6.78
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۱۶,۴۶۳.۳۸ ت
Jun 29, 2024
$6.77
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۱۵,۲۴۳.۲۹ ت
Jun 29, 2024
$6.77
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۲۵,۴۴۷.۱۴ ت
Jun 28, 2024
$6.91
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۱۷,۸۴۸.۵۴ ت
Jun 28, 2024
$6.78
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴۱۷,۹۵۰.۳۴ ت
Jun 27, 2024
$6.78

افزودن تراکنش

Maid Sweepers

SWPRS

  • SWPRS
  • IRT
  • USD