تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت MAGA از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۵ ت
Jul 20, 2024
$0.000046
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۹ ت
Jul 20, 2024
$0.000045
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۵ ت
Jul 19, 2024
$0.000042
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۸ ت
Jul 19, 2024
$0.000041
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۹۸ ت
Jul 18, 2024
$0.000034
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۹۵ ت
Jul 18, 2024
$0.000033
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۳ ت
Jul 17, 2024
$0.000035
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۱ ت
Jul 17, 2024
$0.000034
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۹۷ ت
Jul 16, 2024
$0.000034
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱.۹۵ ت
Jul 16, 2024
$0.000033
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۹۳ ت
Jul 15, 2024
$0.000033
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۸۷ ت
Jul 15, 2024
$0.000032
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۸۶ ت
Jul 14, 2024
$0.000031
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۸۸ ت
Jul 14, 2024
$0.000032
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000027
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000027
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000026
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۶۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000027
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۶۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000028
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000036
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۹ ت
Jul 10, 2024
$0.000037
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000036
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000036
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۲ ت
Jul 09, 2024
$0.000035
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۸ ت
Jul 08, 2024
$0.000034
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000035
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000037
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000037
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۳ ت
Jul 06, 2024
$0.000036
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۰ ت
Jul 06, 2024
$0.000035
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۹۹ ت
Jul 05, 2024
$0.000032
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۵ ت
Jul 05, 2024
$0.000034
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۵ ت
Jul 04, 2024
$0.000034
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۱ ت
Jul 04, 2024
$0.000037
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000038
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۷ ت
Jul 03, 2024
$0.000040
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۹ ت
Jul 02, 2024
$0.000038
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۹ ت
Jul 02, 2024
$0.000038
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000037
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۰ ت
Jul 01, 2024
$0.000037
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۳۱ ت
Jun 30, 2024
$0.000037
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۵ ت
Jun 30, 2024
$0.000036
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۴ ت
Jun 29, 2024
$0.000036
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۱۰ ت
Jun 29, 2024
$0.000034
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۶۵ ت
Jun 28, 2024
$0.000043
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۱۱ ت
Jun 28, 2024
$0.000050
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۸ ت
Jun 27, 2024
$0.000040
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲.۴۷ ت
Jun 27, 2024
$0.000040
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۳ ت
Jun 26, 2024
$0.000041
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲.۵۸ ت
Jun 26, 2024
$0.000042