تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Magaiba از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۶.۹۱ ت
Jul 22, 2024
$0.000119
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۷.۰۱ ت
Jul 22, 2024
$0.000122
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۱۰ ت
Jul 21, 2024
$0.000106
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۰۹ ت
Jul 21, 2024
$0.000106
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۶.۰۹ ت
Jul 20, 2024
$0.000106
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۶.۰۶ ت
Jul 20, 2024
$0.000106
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۱۲ ت
Jul 19, 2024
$0.000105
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۱۲ ت
Jul 19, 2024
$0.000105
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶.۰۵ ت
Jul 18, 2024
$0.000104
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۶.۰۰ ت
Jul 18, 2024
$0.000103
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶.۰۴ ت
Jul 17, 2024
$0.000104
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۶.۰۶ ت
Jul 17, 2024
$0.000104
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۶.۹۷ ت
Jul 16, 2024
$0.000120
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷.۱۳ ت
Jul 16, 2024
$0.000123
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۶.۹۹ ت
Jul 15, 2024
$0.000120
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۶ ت
Jul 15, 2024
$0.000124
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۳ ت
Jul 14, 2024
$0.000128
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۴ ت
Jul 14, 2024
$0.000128
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷.۴۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000127
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶.۹۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000119
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶.۸۴ ت
Jul 12, 2024
$0.000116
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷.۶۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000129
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۶۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000129
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000129
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۶۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000129
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000127
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷.۳۷ ت
Jul 09, 2024
$0.000124
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷.۸۵ ت
Jul 09, 2024
$0.000131
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۶۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000127
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۴ ت
Jul 08, 2024
$0.000126
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷.۹۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000132
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸.۰۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000132
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷.۶۸ ت
Jul 06, 2024
$0.000126
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۰ ت
Jul 06, 2024
$0.000125
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷.۲۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000116
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۷.۶۱ ت
Jul 05, 2024
$0.000122
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۵ ت
Jul 04, 2024
$0.000122
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸.۰۶ ت
Jul 04, 2024
$0.000130
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸.۱۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000131
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸.۶۸ ت
Jul 03, 2024
$0.000140
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۵۷ ت
Jul 02, 2024
$0.000170
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۹.۰۹ ت
Jul 02, 2024
$0.000146
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۷.۵۸ ت
Jul 01, 2024
$0.000122
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶.۳۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000102
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶.۲۵ ت
Jun 30, 2024
$0.000100
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶.۱۵ ت
Jun 30, 2024
$0.000099
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۱۲ ت
Jun 29, 2024
$0.000099
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶.۱۲ ت
Jun 29, 2024
$0.000099
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶.۶۲ ت
Jun 28, 2024
$0.000107
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶.۷۶ ت
Jun 28, 2024
$0.000109

افزودن تراکنش

Magaiba

MAGAIBA

  • MAGAIBA
  • IRT
  • USD