تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۴
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت MAGA از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۱۵۰.۴۲ ت
Jul 14, 2024
$0.002589
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۵۰.۴۰ ت
Jul 13, 2024
$0.002589
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۵۱.۷۲ ت
Jul 13, 2024
$0.002595
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵۲.۶۴ ت
Jul 12, 2024
$0.002595
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵۲.۵۸ ت
Jul 12, 2024
$0.002595
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۵۲.۱۲ ت
Jul 11, 2024
$0.002595
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۵۲.۴۶ ت
Jul 11, 2024
$0.002595
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۵۴.۹۰ ت
Jul 10, 2024
$0.002621
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۵۴.۵۷ ت
Jul 10, 2024
$0.002621
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵۵.۳۰ ت
Jul 09, 2024
$0.002621
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۵۶.۱۷ ت
Jul 09, 2024
$0.002621
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۵۶.۵۵ ت
Jul 08, 2024
$0.002621
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۷۳.۹۰ ت
Jul 08, 2024
$0.002906
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۷۷.۶۴ ت
Jul 07, 2024
$0.002955
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۷۹.۱۴ ت
Jul 07, 2024
$0.002955
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷۴.۸۶ ت
Jul 06, 2024
$0.002881
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷۱.۹۴ ت
Jul 06, 2024
$0.002881
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳۹.۲۳ ت
Jul 05, 2024
$0.002248
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷۵.۵۵ ت
Jul 05, 2024
$0.002836
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۷۵.۱۵ ت
Jul 04, 2024
$0.002836
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۷۵.۱۴ ت
Jul 04, 2024
$0.002836
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۷۴.۸۲ ت
Jul 03, 2024
$0.002836
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱۷۴.۸۷ ت
Jul 03, 2024
$0.002836
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۷۵.۵۳ ت
Jul 02, 2024
$0.002836
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۱۷۹.۱۴ ت
Jul 02, 2024
$0.002886
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۷۸.۸۱ ت
Jul 01, 2024
$0.002886
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۷۴.۱۷ ت
Jul 01, 2024
$0.002809
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۷۱.۲۵ ت
Jun 30, 2024
$0.002751
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۱۶۱.۰۷ ت
Jun 30, 2024
$0.002605
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۱۶۰.۱۰ ت
Jun 29, 2024
$0.002605
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳۵.۵۶ ت
Jun 29, 2024
$0.003845
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۳۶.۵۶ ت
Jun 28, 2024
$0.003845
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۳۷.۰۹ ت
Jun 28, 2024
$0.003850
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۲۹.۹۷ ت
Jun 27, 2024
$0.003734
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۳۱.۷۸ ت
Jun 27, 2024
$0.003804
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۲۹.۹۶ ت
Jun 26, 2024
$0.003804
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۲۲۴.۲۵ ت
Jun 26, 2024
$0.003717
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۲۱.۴۴ ت
Jun 25, 2024
$0.003634
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۲۰.۸۹ ت
Jun 25, 2024
$0.003605
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲۲۰.۲۶ ت
Jun 24, 2024
$0.003605
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۲۲۲.۵۹ ت
Jun 24, 2024
$0.003680
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲۳۵.۲۹ ت
Jun 23, 2024
$0.003943
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۲۳۳.۵۷ ت
Jun 23, 2024
$0.003943
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۳۴.۰۴ ت
Jun 22, 2024
$0.003943
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۵۳.۷۲ ت
Jun 22, 2024
$0.004275
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۵۴.۰۴ ت
Jun 21, 2024
$0.004275
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۵۴.۰۹ ت
Jun 21, 2024
$0.004275
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۸۲.۷۳ ت
Jun 20, 2024
$0.004786
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۸۲.۶۶ ت
Jun 20, 2024
$0.004786
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۸۳.۲۵ ت
Jun 19, 2024
$0.004786