تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت MAGA از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۰.۷۷۷۲۶۳ ت
Jul 23, 2024
$0.000013
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۰.۷۷۲۳۴۶ ت
Jul 23, 2024
$0.000013
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۷۶۲۱۰۴ ت
Jul 22, 2024
$0.000013
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۷۴۶۴۹۱ ت
Jul 22, 2024
$0.000012
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۲۸۷۰۱ ت
Jul 21, 2024
$0.000012
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۴۲۵۲۶ ت
Jul 21, 2024
$0.000012
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۹۲۱۸۷ ت
Jul 20, 2024
$0.000012
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۶۸۹۲۴ ت
Jul 20, 2024
$0.000011
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۴۵۱۴۴ ت
Jul 19, 2024
$0.000011
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۴۴۸۳۲ ت
Jul 19, 2024
$0.000011
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۴۴۱۵۸ ت
Jul 18, 2024
$0.000011
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۶۵۲۶۱ ت
Jul 18, 2024
$0.000011
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۶۴۹۹۷ ت
Jul 17, 2024
$0.000011
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۵۷۰۶۹ ت
Jul 17, 2024
$0.000011
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۱۰۷۶۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000010
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۰۱۰۶۹ ت
Jul 16, 2024
$0.000010
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۰۴۶۷۸ ت
Jul 15, 2024
$0.000010
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۶۷۴۸۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000009
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۷۵۲۵۶ ت
Jul 14, 2024
$0.000009
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۲۲۳۴۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000008
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۲۲۲۷۴ ت
Jul 13, 2024
$0.000008
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۲۵۵۹۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000008
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۲۸۸۰۵ ت
Jul 12, 2024
$0.000008
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۵۳۵۲۸ ت
Jul 12, 2024
$0.000009
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۵۱۸۸۱ ت
Jul 11, 2024
$0.000009
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۵۲۸۶۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000009
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۵۶۲۹۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000009
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۵۵۱۰۰ ت
Jul 10, 2024
$0.000009
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۵۷۷۵۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000009
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۶۰۸۴۸ ت
Jul 09, 2024
$0.000009
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۱۸۰۷۲ ت
Jul 08, 2024
$0.000010
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۱۹۲۱۱ ت
Jul 08, 2024
$0.000010
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۲۲۰۰۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000010
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۲۷۲۴۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000010
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۷۴۹۵۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000009
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۵۶۵۳۴۳ ت
Jul 06, 2024
$0.000009
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۵۶۸۲۴ ت
Jul 05, 2024
$0.000010
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۵۶۳۵۷ ت
Jul 05, 2024
$0.000010
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۵۴۸۴۶ ت
Jul 04, 2024
$0.000010
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۶۷۷۱۵۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000010
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۰۸۶۹۵ ت
Jul 03, 2024
$0.000013
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۰۸۹۳۷ ت
Jul 03, 2024
$0.000013
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۳۰۹۵۲ ت
Jul 02, 2024
$0.000013
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۷۷۱۵۵ ت
Jul 02, 2024
$0.000012
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۴۸۲۲۶ ت
Jul 01, 2024
$0.000012
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۴۸۷۶۴ ت
Jul 01, 2024
$0.000012
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۴۴۷۵۲ ت
Jun 30, 2024
$0.000011
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۳۹۵۳۶ ت
Jun 30, 2024
$0.000011
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۷۷۱۵۷۹ ت
Jun 29, 2024
$0.000012
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۲۴۸۸۹ ت
Jun 29, 2024
$0.000013

افزودن تراکنش

MAGA

TRUMP

  • TRUMP
  • IRT
  • USD