تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت MAGA از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹ ت
Jul 23, 2024
$0.0000000000000000
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹ ت
Jul 23, 2024
$0.0000000000000000
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹ ت
Jul 22, 2024
$0.0000000000000000
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹ ت
Jul 22, 2024
$0.0000000000000000
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹ ت
Jul 21, 2024
$0.0000000000000000
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹ ت
Jul 21, 2024
$0.0000000000000000
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹ ت
Jul 20, 2024
$0.0000000000000000
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jul 20, 2024
$0.0000000000000000
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jul 19, 2024
$0.0000000000000000
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jul 19, 2024
$0.0000000000000000
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jul 18, 2024
$0.0000000000000000
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jul 18, 2024
$0.0000000000000000
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹ ت
Jul 17, 2024
$0.0000000000000000
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹ ت
Jul 17, 2024
$0.0000000000000000
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹ ت
Jul 16, 2024
$0.0000000000000000
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jul 16, 2024
$0.0000000000000000
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jul 15, 2024
$0.0000000000000000
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jul 15, 2024
$0.0000000000000000
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jul 14, 2024
$0.0000000000000000
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jul 14, 2024
$0.0000000000000000
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jul 13, 2024
$0.0000000000000000
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jul 13, 2024
$0.0000000000000000
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jul 12, 2024
$0.0000000000000000
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jul 12, 2024
$0.0000000000000000
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jul 11, 2024
$0.0000000000000000
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jul 11, 2024
$0.0000000000000000
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jul 10, 2024
$0.0000000000000000
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jul 10, 2024
$0.0000000000000000
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jul 09, 2024
$0.0000000000000000
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jul 09, 2024
$0.0000000000000000
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jul 08, 2024
$0.0000000000000000
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jul 08, 2024
$0.0000000000000000
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jul 07, 2024
$0.0000000000000000
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jul 07, 2024
$0.0000000000000000
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jul 06, 2024
$0.0000000000000000
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۷ ت
Jul 06, 2024
$0.0000000000000000
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jul 05, 2024
$0.0000000000000000
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jul 05, 2024
$0.0000000000000000
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jul 04, 2024
$0.0000000000000000
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹ ت
Jul 04, 2024
$0.0000000000000000
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹ ت
Jul 03, 2024
$0.0000000000000000
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹ ت
Jul 03, 2024
$0.0000000000000000
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹ ت
Jul 02, 2024
$0.0000000000000000
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jul 02, 2024
$0.0000000000000000
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jul 01, 2024
$0.0000000000000000
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jul 01, 2024
$0.0000000000000000
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jun 30, 2024
$0.0000000000000000
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jun 30, 2024
$0.0000000000000000
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jun 29, 2024
$0.0000000000000000
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۸ ت
Jun 29, 2024
$0.0000000000000000

افزودن تراکنش

MAGA

TRUMP

  • TRUMP
  • IRT
  • USD