تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت MAGA (Solana) از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۸ ت
Jul 21, 2024
$0.0000000008
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۹ ت
Jul 21, 2024
$0.0000000008
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۹ ت
Jul 20, 2024
$0.0000000008
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۸ ت
Jul 20, 2024
$0.0000000008
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۷ ت
Jul 19, 2024
$0.0000000008
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۸ ت
Jul 19, 2024
$0.0000000008
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۸ ت
Jul 18, 2024
$0.0000000008
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۱ ت
Jul 18, 2024
$0.0000000008
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۹ ت
Jul 17, 2024
$0.000000001
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۹ ت
Jul 17, 2024
$0.0000000008
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۱ ت
Jul 16, 2024
$0.0000000008
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۴ ت
Jul 16, 2024
$0.0000000009
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۲ ت
Jul 15, 2024
$0.0000000008
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۵ ت
Jul 15, 2024
$0.0000000009
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۰ ت
Jul 14, 2024
$0.0000000008
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۳ ت
Jul 14, 2024
$0.0000000007
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۰ ت
Jul 13, 2024
$0.0000000007
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۳۹ ت
Jul 13, 2024
$0.0000000006
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۳۹ ت
Jul 12, 2024
$0.0000000006
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۷ ت
Jul 12, 2024
$0.0000000008
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۹ ت
Jul 11, 2024
$0.0000000008
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۹ ت
Jul 11, 2024
$0.0000000008
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۱ ت
Jul 10, 2024
$0.0000000008
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۱ ت
Jul 10, 2024
$0.0000000008
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۸ ت
Jul 09, 2024
$0.0000000008
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۸ ت
Jul 09, 2024
$0.0000000008
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۷ ت
Jul 08, 2024
$0.0000000007
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۰ ت
Jul 08, 2024
$0.0000000008
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۵ ت
Jul 07, 2024
$0.0000000009
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۶ ت
Jul 07, 2024
$0.0000000009
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۴ ت
Jul 06, 2024
$0.0000000008
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۴۶ ت
Jul 06, 2024
$0.0000000007
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۰ ت
Jul 05, 2024
$0.0000000008
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۶ ت
Jul 05, 2024
$0.0000000009
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۶ ت
Jul 04, 2024
$0.0000000009
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۶ ت
Jul 04, 2024
$0.0000000009
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۶۴ ت
Jul 03, 2024
$0.000000001
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۶۷ ت
Jul 03, 2024
$0.000000001
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۶۷ ت
Jul 02, 2024
$0.000000001
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۹ ت
Jul 02, 2024
$0.0000000009
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۹ ت
Jul 01, 2024
$0.0000000009
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۶۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000000001
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۶۲ ت
Jun 30, 2024
$0.0000000009
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۶۰ ت
Jun 30, 2024
$0.0000000009
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۶۱ ت
Jun 29, 2024
$0.000000001
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۵۹ ت
Jun 29, 2024
$0.0000000009
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۶۳ ت
Jun 28, 2024
$0.000000001
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۷۴ ت
Jun 28, 2024
$0.000000001
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۶۶ ت
Jun 27, 2024
$0.000000001
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۶۳ ت
Jun 27, 2024
$0.000000001

افزودن تراکنش

MAGA (Solana)

MAGA

  • MAGA
  • IRT
  • USD