تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت MAGA 2.0 از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 14, 2024
$0.0000000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 13, 2024
$0.0000000001
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 13, 2024
$0.0000000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 12, 2024
$0.0000000001
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 12, 2024
$0.0000000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 11, 2024
$0.0000000001
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 11, 2024
$0.0000000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۷ ت
Jul 10, 2024
$0.0000000001
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 10, 2024
$0.0000000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۷ ت
Jul 09, 2024
$0.0000000001
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۷ ت
Jul 09, 2024
$0.0000000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 08, 2024
$0.0000000001
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 08, 2024
$0.0000000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jul 07, 2024
$0.0000000001
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۴ ت
Jul 07, 2024
$0.00000000008
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 06, 2024
$0.00000000009
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 06, 2024
$0.00000000009
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 05, 2024
$0.00000000009
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 05, 2024
$0.00000000009
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 04, 2024
$0.00000000009
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 04, 2024
$0.00000000009
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 03, 2024
$0.00000000009
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 03, 2024
$0.00000000009
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 02, 2024
$0.00000000009
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 02, 2024
$0.00000000009
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 01, 2024
$0.00000000009
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jul 01, 2024
$0.00000000009
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 30, 2024
$0.00000000009
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 30, 2024
$0.00000000009
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 29, 2024
$0.00000000009
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 29, 2024
$0.00000000009
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 28, 2024
$0.00000000009
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 28, 2024
$0.00000000009
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 27, 2024
$0.00000000009
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 27, 2024
$0.00000000009
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 26, 2024
$0.00000000009
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 26, 2024
$0.00000000009
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 25, 2024
$0.00000000009
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 25, 2024
$0.00000000009
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 24, 2024
$0.00000000009
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 24, 2024
$0.00000000009
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 23, 2024
$0.00000000009
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 23, 2024
$0.00000000009
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 22, 2024
$0.00000000009
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 22, 2024
$0.00000000009
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 21, 2024
$0.00000000009
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 21, 2024
$0.00000000008
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۵ ت
Jun 20, 2024
$0.00000000009
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۶ ت
Jun 20, 2024
$0.0000000001
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۰۰۰۰۷ ت
Jun 19, 2024
$0.0000000001