تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Lyzi از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

10.74%
$0.009003
۵۲۳ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۵۴ تومان
معاملات روزانه $0
ارزش بازار $4,862,784
سکه در گردش 44,767,087 LYZI
ارزش بازار رقیق شده $4,951,992
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۱۶.۹۳ ت
Jul 13, 2024
$0.008897
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۵۱۰.۱۰ ت
Jul 13, 2024
$0.008759
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۹۵.۶۲ ت
Jul 13, 2024
$0.008477
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۷۵.۶۳ ت
Jul 12, 2024
$0.008130
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۷۸.۲۴ ت
Jul 12, 2024
$0.008130
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۷۷.۸۶ ت
Jul 12, 2024
$0.008130
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴۷۸.۰۴ ت
Jul 12, 2024
$0.008130
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۷۶.۴۱ ت
Jul 11, 2024
$0.008130
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۷۶.۶۱ ت
Jul 11, 2024
$0.008130
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۷۲.۰۵ ت
Jul 11, 2024
$0.008018
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۶۸.۸۴ ت
Jul 11, 2024
$0.007983
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۷۱.۳۰ ت
Jul 10, 2024
$0.008020
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۷۵.۴۲ ت
Jul 10, 2024
$0.008045
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۷۹.۸۸ ت
Jul 10, 2024
$0.008171
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۷۴.۸۱ ت
Jul 10, 2024
$0.008052
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۷۱.۹۱ ت
Jul 09, 2024
$0.007974
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۴۶.۶۱ ت
Jul 09, 2024
$0.007538
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۵۰.۵۳ ت
Jul 09, 2024
$0.007538
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴۴۹.۰۹ ت
Jul 09, 2024
$0.007538
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۴۳.۷۵ ت
Jul 08, 2024
$0.007445
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۵۵.۳۵ ت
Jul 08, 2024
$0.007624
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۳۸.۶۴ ت
Jul 08, 2024
$0.007307
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴۳۵.۹۲ ت
Jul 08, 2024
$0.007286
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۵۶.۵۷ ت
Jul 07, 2024
$0.007632
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۶۸.۹۴ ت
Jul 07, 2024
$0.007802
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۷۶.۷۹ ت
Jul 07, 2024
$0.007903
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۸۶.۸۱ ت
Jul 07, 2024
$0.008032
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴۹۱.۲۲ ت
Jul 06, 2024
$0.008090
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴۷۶.۳۵ ت
Jul 06, 2024
$0.007849
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴۶۸.۲۱ ت
Jul 06, 2024
$0.007816
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴۶۷.۲۹ ت
Jul 06, 2024
$0.007830
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۸۲.۳۸ ت
Jul 05, 2024
$0.007851
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۵۱.۹۶ ت
Jul 05, 2024
$0.007297
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۳۱.۰۰ ت
Jul 05, 2024
$0.006952
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۷۵.۱۷ ت
Jul 05, 2024
$0.007677
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۹۳.۴۸ ت
Jul 04, 2024
$0.008004
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۰۱.۰۴ ت
Jul 04, 2024
$0.008113
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۱۸.۴۸ ت
Jul 04, 2024
$0.008389
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۳۱.۴۲ ت
Jul 04, 2024
$0.008606
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۲۵.۳۴ ت
Jul 03, 2024
$0.008536
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۲۶.۴۸ ت
Jul 03, 2024
$0.008541
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۴۶.۱۴ ت
Jul 03, 2024
$0.008822
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۴۳.۹۳ ت
Jul 03, 2024
$0.008822
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵۴۴.۵۳ ت
Jul 02, 2024
$0.008822
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵۴۵.۹۸ ت
Jul 02, 2024
$0.008822
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵۵۲.۲۳ ت
Jul 02, 2024
$0.008894
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵۴۱.۱۸ ت
Jul 02, 2024
$0.008721
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۴۸.۳۳ ت
Jul 01, 2024
$0.008852
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۴۷.۲۲ ت
Jul 01, 2024
$0.008834
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۲۳.۷۵ ت
Jul 01, 2024
$0.008467