تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Lunar از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۰۱ ت
Jul 01, 2024
$0.000516
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۱۵ ت
Jun 30, 2024
$0.000516
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۹۳ ت
Jun 30, 2024
$0.000516
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۷۳ ت
Jun 29, 2024
$0.000516
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۶۴ ت
Jun 29, 2024
$0.000516
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۷۹ ت
Jun 28, 2024
$0.000516
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۸۰ ت
Jun 28, 2024
$0.000516
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۸۱ ت
Jun 27, 2024
$0.000516
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۴۶ ت
Jun 27, 2024
$0.000516
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۲۲ ت
Jun 26, 2024
$0.000516
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۱۵ ت
Jun 26, 2024
$0.000516
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۴۷ ت
Jun 25, 2024
$0.000516
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۶۴ ت
Jun 25, 2024
$0.000516
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۵۵ ت
Jun 24, 2024
$0.000516
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۲۳ ت
Jun 24, 2024
$0.000516
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۰۷ ت
Jun 23, 2024
$0.000520
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۳۰.۸۴ ت
Jun 23, 2024
$0.000520
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۰.۹۰ ت
Jun 22, 2024
$0.000520
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۶۰ ت
Jun 22, 2024
$0.000532
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۹۵ ت
Jun 21, 2024
$0.000554
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۹۶ ت
Jun 21, 2024
$0.000554
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۴.۴۲ ت
Jun 20, 2024
$0.000582
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۴.۴۱ ت
Jun 20, 2024
$0.000582
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۵.۳۳ ت
Jun 19, 2024
$0.000597
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۵.۳۶ ت
Jun 19, 2024
$0.000597
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۵.۴۱ ت
Jun 18, 2024
$0.000597
۲۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۵.۲۵ ت
Jun 18, 2024
$0.000597
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۵.۲۹ ت
Jun 17, 2024
$0.000597
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۵.۰۴ ت
Jun 17, 2024
$0.000597
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۵.۸۲ ت
Jun 16, 2024
$0.000609
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۳۶.۵۶ ت
Jun 16, 2024
$0.000623
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۶.۶۹ ت
Jun 15, 2024
$0.000622
۲۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۶.۸۵ ت
Jun 15, 2024
$0.000622
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۳۹.۱۷ ت
Jun 14, 2024
$0.000661
۲۵ خرداد ۱۴۰۳
۳۹.۱۹ ت
Jun 14, 2024
$0.000661
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۹.۰۸ ت
Jun 13, 2024
$0.000661
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۹.۰۲ ت
Jun 13, 2024
$0.000661
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۳۹.۲۱ ت
Jun 12, 2024
$0.000661
۲۳ خرداد ۱۴۰۳
۳۹.۱۲ ت
Jun 12, 2024
$0.000661
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۹.۳۱ ت
Jun 11, 2024
$0.000661
۲۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۹.۲۵ ت
Jun 11, 2024
$0.000661
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۹.۱۹ ت
Jun 10, 2024
$0.000661
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۳۹.۰۷ ت
Jun 10, 2024
$0.000661
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۹.۰۲ ت
Jun 09, 2024
$0.000661
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۹.۶۷ ت
Jun 09, 2024
$0.000671
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۹.۸۰ ت
Jun 08, 2024
$0.000671
۱۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۹.۶۹ ت
Jun 08, 2024
$0.000671
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۱.۸۱ ت
Jun 07, 2024
$0.000712
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۱.۸۲ ت
Jun 07, 2024
$0.000712
۱۷ خرداد ۱۴۰۳
۴۱.۷۱ ت
Jun 06, 2024
$0.000712