تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Lox Network از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۲ ت
Jul 13, 2024
$0.000038
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000038
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000029
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000028
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۷ ت
Jul 01, 2024
$0.000025
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۹ ت
Jun 28, 2024
$0.000025
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۹ ت
Jun 25, 2024
$0.000026
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۴ ت
Jun 22, 2024
$0.000026
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲.۲۶ ت
Jun 19, 2024
$0.000038
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱.۵۱ ت
Jun 16, 2024
$0.000025
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱.۵۲ ت
Jun 13, 2024
$0.000025
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱.۵۰ ت
Jun 10, 2024
$0.000025
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱.۲۳ ت
Jun 07, 2024
$0.000021
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱.۲۴ ت
Jun 04, 2024
$0.000021
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱.۴۲ ت
Jun 01, 2024
$0.000024
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱.۰۳ ت
May 29, 2024
$0.000017
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱.۰۱ ت
May 26, 2024
$0.000017
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱.۰۱ ت
May 23, 2024
$0.000017
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۸۲ ت
May 20, 2024
$0.000030
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۷۹ ت
May 17, 2024
$0.000030
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۰۲ ت
May 14, 2024
$0.000017
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۲۹ ت
May 11, 2024
$0.000037
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۳۰ ت
May 08, 2024
$0.000037
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۷۲ ت
May 05, 2024
$0.000028
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۵۵ ت
May 02, 2024
$0.000041
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۵۱ ت
Apr 29, 2024
$0.000041
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۶۲ ت
Apr 26, 2024
$0.000041
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۶۹ ت
Apr 23, 2024
$0.000041
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۷۴ ت
Apr 20, 2024
$0.000041
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲.۷۶ ت
Apr 17, 2024
$0.000041
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳.۰۳ ت
Apr 14, 2024
$0.000043
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱.۴۱ ت
Apr 11, 2024
$0.000021
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱.۳۸ ت
Apr 08, 2024
$0.000021
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱.۴۹ ت
Apr 05, 2024
$0.000023
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۰.۶۳۴۴۳۳ ت
Apr 02, 2024
$0.000010
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۰.۷۰۳۳۴۹ ت
Mar 30, 2024
$0.000011
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۹۰۰۴۸۸ ت
Mar 27, 2024
$0.000014
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۳.۱۴ ت
Mar 24, 2024
$0.000050
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳.۱۰ ت
Mar 21, 2024
$0.000050
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۶.۱۴ ت
Mar 18, 2024
$0.000101
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲.۴۹ ت
Mar 15, 2024
$0.000041
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲.۵۲ ت
Mar 12, 2024
$0.000042
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲.۷۵ ت
Mar 09, 2024
$0.000046
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲.۴۷ ت
Mar 06, 2024
$0.000041
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲.۴۹ ت
Mar 03, 2024
$0.000042
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲.۸۴ ت
Feb 29, 2024
$0.000048
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۳.۰۹ ت
Feb 26, 2024
$0.000053
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲.۳۹ ت
Feb 23, 2024
$0.000041
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۲.۴۵ ت
Feb 20, 2024
$0.000043
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۱.۸۰ ت
Feb 17, 2024
$0.000032