تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Libartysharetoken از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۲۱۰.۴۲ ت
Jul 23, 2024
$0.003625
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۲۱۶.۰۳ ت
Jul 19, 2024
$0.003734
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۰۸.۹۶ ت
Jul 15, 2024
$0.003573
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۲۰۴.۶۶ ت
Jul 11, 2024
$0.003485
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۰۴.۰۳ ت
Jul 07, 2024
$0.003366
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۳۵.۱۲ ت
Jul 03, 2024
$0.003813
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۳۵.۱۰ ت
Jun 29, 2024
$0.003837
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۲۸.۴۱ ت
Jun 25, 2024
$0.003728
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۳۳.۸۰ ت
Jun 21, 2024
$0.003933
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۵.۴۹ ت
Jun 17, 2024
$0.003842
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۲۹.۲۱ ت
Jun 13, 2024
$0.003886
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۸.۹۹ ت
Jun 09, 2024
$0.004044
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۹.۶۸ ت
Jun 05, 2024
$0.004106
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۱.۹۷ ت
Jun 01, 2024
$0.004108
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۴۰.۳۲ ت
May 28, 2024
$0.004163
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۳۹.۹۹ ت
May 24, 2024
$0.004122
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۵.۷۵ ت
May 20, 2024
$0.003295
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹۳.۳۴ ت
May 16, 2024
$0.003291
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۸.۸۳ ت
May 12, 2024
$0.003433
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۴.۷۵ ت
May 08, 2024
$0.003491
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰۹.۸۹ ت
May 04, 2024
$0.003401
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱۸.۷۶ ت
Apr 30, 2024
$0.003554
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۳.۰۸ ت
Apr 26, 2024
$0.003501
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲۱.۹۳ ت
Apr 22, 2024
$0.003400
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۲۳.۶۲ ت
Apr 18, 2024
$0.003333
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۹.۴۴ ت
Apr 14, 2024
$0.003443
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۴۹.۶۴ ت
Apr 10, 2024
$0.003844
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۲۴.۲۵ ت
Apr 06, 2024
$0.003455
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۷.۷۷ ت
Apr 02, 2024
$0.003770
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۲.۱۳ ت
Mar 29, 2024
$0.003756
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۱.۷۸ ت
Mar 25, 2024
$0.003754
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۳۱.۶۵ ت
Mar 21, 2024
$0.003779
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۳۹.۳۴ ت
Mar 17, 2024
$0.004003
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۵۶.۴۱ ت
Mar 13, 2024
$0.004295
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۵۲.۶۲ ت
Mar 09, 2024
$0.004226
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۳۰.۱۴ ت
Mar 05, 2024
$0.003815
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۱۱.۰۴ ت
Mar 01, 2024
$0.003564
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱۸۸.۵۴ ت
Feb 26, 2024
$0.003287
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۷۹.۹۱ ت
Feb 22, 2024
$0.003157
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۶۹.۰۳ ت
Feb 18, 2024
$0.003018
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۵۳.۴۵ ت
Feb 14, 2024
$0.002782
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۴۶.۴۸ ت
Feb 10, 2024
$0.002670
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱۳۹.۰۷ ت
Feb 06, 2024
$0.002513
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۴۵.۳۶ ت
Feb 02, 2024
$0.002495
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۳۸.۶۴ ت
Jan 29, 2024
$0.002436
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۳۸.۷۴ ت
Jan 25, 2024
$0.002498
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۴۶.۶۴ ت
Jan 21, 2024
$0.002725
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۴۸.۷۶ ت
Jan 17, 2024
$0.002785
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱۵۷.۳۴ ت
Jan 13, 2024
$0.002998
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۳۳.۹۸ ت
Jan 09, 2024
$0.002604

افزودن تراکنش

Libartysharetoken

LST

  • LST
  • IRT
  • USD