تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Levante U.D. Fan Token از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸,۶۸۱.۳۱ ت
Jul 19, 2024
$0.150059
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۷,۸۲۹.۸۸ ت
Jul 16, 2024
$0.135095
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۹,۲۷۹.۷۵ ت
Jul 13, 2024
$0.158723
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷,۴۲۳.۲۱ ت
Jul 10, 2024
$0.125893
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷,۳۰۱.۲۱ ت
Jul 07, 2024
$0.120471
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸,۷۶۴.۵۴ ت
Jul 04, 2024
$0.141945
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹,۶۳۲.۴۲ ت
Jul 01, 2024
$0.155398
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۹,۰۱۲.۸۶ ت
Jun 28, 2024
$0.146380
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۹,۱۱۴.۵۴ ت
Jun 25, 2024
$0.148772
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۷,۸۶۸.۵۴ ت
Jun 22, 2024
$0.132583
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۷,۲۸۸.۹۴ ت
Jun 19, 2024
$0.123078
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۸,۶۵۰.۷۷ ت
Jun 16, 2024
$0.147532
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱۳,۸۱۱.۵۳ ت
Jun 13, 2024
$0.234195
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۵,۵۰۷.۳۱ ت
Jun 10, 2024
$0.262600
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۶,۲۷۶.۹۴ ت
Jun 07, 2024
$0.277144
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۸,۳۹۶.۵۲ ت
Jun 04, 2024
$0.311750
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۷,۹۶۶.۱۵ ت
Jun 01, 2024
$0.305085
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱۹,۴۰۸.۹۰ ت
May 29, 2024
$0.332424
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۰,۷۸۱.۱۷ ت
May 26, 2024
$0.363119
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱۸,۸۲۸.۹۲ ت
May 23, 2024
$0.327653
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰,۳۸۴.۷۰ ت
May 20, 2024
$0.343200
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۲۸۰.۷۳ ت
May 17, 2024
$0.363599
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۸۴۸.۰۵ ت
May 14, 2024
$0.368865
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴,۵۸۶.۳۳ ت
May 11, 2024
$0.401229
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴,۴۲۶.۳۷ ت
May 08, 2024
$0.397089
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲,۳۱۰.۴۹ ت
May 05, 2024
$0.365141
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰,۰۵۹.۳۸ ت
May 02, 2024
$0.324669
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹,۸۶۹.۸۹ ت
Apr 29, 2024
$0.326461
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۵۰۷.۵۸ ت
Apr 26, 2024
$0.337548
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۸۰۹.۷۹ ت
Apr 23, 2024
$0.333684
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸,۱۴۳.۵۸ ت
Apr 20, 2024
$0.272749
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۷,۷۰۶.۴۹ ت
Apr 17, 2024
$0.266019
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱۷,۲۶۳.۰۰ ت
Apr 14, 2024
$0.248231
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۴,۱۲۴.۳۵ ت
Apr 11, 2024
$0.371192
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۴,۱۵۹.۸۹ ت
Apr 08, 2024
$0.378157
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲۳,۵۰۲.۴۹ ت
Apr 05, 2024
$0.362446
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۰,۴۸۱.۳۶ ت
Apr 02, 2024
$0.324802
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲۱,۹۳۹.۴۶ ت
Mar 30, 2024
$0.353745
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۲,۴۶۴.۴۹ ت
Mar 27, 2024
$0.364964
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۱,۰۵۴.۰۴ ت
Mar 24, 2024
$0.339504
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۰,۶۵۸.۱۹ ت
Mar 21, 2024
$0.336996
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۲,۰۰۸.۵۶ ت
Mar 18, 2024
$0.364803
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۱,۷۱۸.۹۹ ت
Mar 15, 2024
$0.361579
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۳,۴۷۴.۹۸ ت
Mar 12, 2024
$0.393624
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۲,۴۹۱.۰۹ ت
Mar 09, 2024
$0.376309
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۹,۷۳۶.۷۱ ت
Mar 06, 2024
$0.330936
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۱,۲۰۵.۲۸ ت
Mar 03, 2024
$0.357720
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲۳,۷۸۴.۷۲ ت
Feb 29, 2024
$0.407147
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۵,۱۸۵.۶۴ ت
Feb 26, 2024
$0.439176
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲۶,۱۰۸.۵۲ ت
Feb 23, 2024
$0.455173

افزودن تراکنش

Levante U.D. Fan Token

LEV

  • LEV
  • IRT
  • USD