تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Lendhub از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۹۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000067
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴.۲۱ ت
Jul 07, 2024
$0.000069
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۲۷ ت
Jul 03, 2024
$0.000069
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۲۲ ت
Jun 29, 2024
$0.000068
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴.۲۱ ت
Jun 25, 2024
$0.000068
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۴.۰۹ ت
Jun 21, 2024
$0.000068
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۴.۱۰ ت
Jun 17, 2024
$0.000070
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴.۳۱ ت
Jun 13, 2024
$0.000073
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۴.۳۹ ت
Jun 09, 2024
$0.000074
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۴.۲۱ ت
Jun 05, 2024
$0.000072
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴.۲۷ ت
Jun 01, 2024
$0.000072
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۴.۳۰ ت
May 28, 2024
$0.000074
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۴.۳۴ ت
May 24, 2024
$0.000074
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۴۶ ت
May 20, 2024
$0.000075
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۴۰ ت
May 16, 2024
$0.000075
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۵۱ ت
May 12, 2024
$0.000074
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۵۴ ت
May 08, 2024
$0.000073
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۷۰ ت
May 04, 2024
$0.000076
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۶۴ ت
Apr 30, 2024
$0.000075
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۸۹ ت
Apr 26, 2024
$0.000076
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵.۰۱ ت
Apr 22, 2024
$0.000076
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۵.۱۲ ت
Apr 18, 2024
$0.000076
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۵.۲۹ ت
Apr 14, 2024
$0.000076
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۴.۹۳ ت
Apr 10, 2024
$0.000076
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۵.۱۷ ت
Apr 06, 2024
$0.000079
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵.۰۴ ت
Apr 02, 2024
$0.000079
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۵.۳۹ ت
Mar 29, 2024
$0.000087
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۵.۵۰ ت
Mar 25, 2024
$0.000089
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۵.۴۲ ت
Mar 21, 2024
$0.000088
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۵.۲۹ ت
Mar 17, 2024
$0.000088
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۵.۴۲ ت
Mar 13, 2024
$0.000090
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵.۲۰ ت
Mar 09, 2024
$0.000087
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۵.۲۳ ت
Mar 05, 2024
$0.000086
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۴.۹۹ ت
Mar 01, 2024
$0.000084
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۴.۷۷ ت
Feb 26, 2024
$0.000083
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۵.۰۲ ت
Feb 22, 2024
$0.000088
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۴.۸۰ ت
Feb 18, 2024
$0.000085
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۴.۶۳ ت
Feb 14, 2024
$0.000083
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۴.۲۳ ت
Feb 10, 2024
$0.000077
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۴.۲۹ ت
Feb 06, 2024
$0.000077
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۴.۵۳ ت
Feb 02, 2024
$0.000077
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۴.۴۸ ت
Jan 29, 2024
$0.000078
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۴.۴۴ ت
Jan 25, 2024
$0.000080
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۴.۳۲ ت
Jan 21, 2024
$0.000080
۲۷ دی ۱۴۰۲
۴.۷۳ ت
Jan 17, 2024
$0.000088
۲۳ دی ۱۴۰۲
۴.۶۴ ت
Jan 13, 2024
$0.000088
۱۹ دی ۱۴۰۲
۴.۶۴ ت
Jan 09, 2024
$0.000090
۱۵ دی ۱۴۰۲
۴.۶۸ ت
Jan 05, 2024
$0.000090
۱۱ دی ۱۴۰۲
۴.۶۲ ت
Jan 01, 2024
$0.000090
۰۷ دی ۱۴۰۲
۴.۶۰ ت
Dec 28, 2023
$0.000091