تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Landbox از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000028
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۵۷ ت
Jul 07, 2024
$0.000026
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۶۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000025
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲.۲۰ ت
Jun 29, 2024
$0.000035
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۱ ت
Jun 25, 2024
$0.000027
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۱.۶۶ ت
Jun 21, 2024
$0.000027
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۱.۹۳ ت
Jun 17, 2024
$0.000032
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳.۰۶ ت
Jun 13, 2024
$0.000051
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۹.۹۲ ت
Jun 09, 2024
$0.000167
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۷.۹۹ ت
Jun 05, 2024
$0.000137
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷.۵۳ ت
Jun 01, 2024
$0.000127
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۸.۲۶ ت
May 28, 2024
$0.000489
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۸.۴۹ ت
May 24, 2024
$0.000145
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۳.۳۶ ت
May 20, 2024
$0.000224
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۱.۸۱ ت
May 16, 2024
$0.000201
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷.۹۰ ت
May 12, 2024
$0.000129
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶.۳۳ ت
May 08, 2024
$0.000103
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۸۷ ت
May 04, 2024
$0.000079
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۸۶ ت
Apr 30, 2024
$0.000078
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶.۷۵ ت
Apr 26, 2024
$0.000105
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶.۸۵ ت
Apr 22, 2024
$0.000105
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۶.۶۴ ت
Apr 18, 2024
$0.000099
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷.۴۵ ت
Apr 14, 2024
$0.000107
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۴.۴۷ ت
Apr 10, 2024
$0.000068
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۶.۷۵ ت
Apr 06, 2024
$0.000104
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۵.۲۹ ت
Apr 02, 2024
$0.000084
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۴.۵۷ ت
Mar 29, 2024
$0.000074
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۵.۹۸ ت
Mar 25, 2024
$0.000097
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲.۹۴ ت
Mar 21, 2024
$0.000048
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۲.۸۶ ت
Mar 17, 2024
$0.000047
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۲.۲۰ ت
Mar 13, 2024
$0.000037
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳.۱۷ ت
Mar 09, 2024
$0.000053
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۲.۷۷ ت
Mar 05, 2024
$0.000046
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۴.۳۲ ت
Mar 01, 2024
$0.000073
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۶.۱۳ ت
Feb 26, 2024
$0.000106
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۸.۰۳ ت
Feb 22, 2024
$0.000141
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۷.۸۹ ت
Feb 18, 2024
$0.000141
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۷.۷۸ ت
Feb 14, 2024
$0.000141
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۷.۷۳ ت
Feb 10, 2024
$0.000141
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۷.۷۹ ت
Feb 06, 2024
$0.000140
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۸.۲۱ ت
Feb 02, 2024
$0.000140
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۸.۰۲ ت
Jan 29, 2024
$0.000140
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۷.۸۲ ت
Jan 25, 2024
$0.000140
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۷.۵۸ ت
Jan 21, 2024
$0.000140
۲۷ دی ۱۴۰۲
۷.۵۲ ت
Jan 17, 2024
$0.000140
۲۳ دی ۱۴۰۲
۷.۳۹ ت
Jan 13, 2024
$0.000140
۱۹ دی ۱۴۰۲
۷.۲۶ ت
Jan 09, 2024
$0.000141
۱۵ دی ۱۴۰۲
۹.۲۳ ت
Jan 05, 2024
$0.000179
۱۱ دی ۱۴۰۲
۴.۰۹ ت
Jan 01, 2024
$0.000079
۰۷ دی ۱۴۰۲
۳.۶۹ ت
Dec 28, 2023
$0.000073