تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت KIWIGO از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۸۸ ت
Jul 15, 2024
$0.000305
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۹۵ ت
Jul 11, 2024
$0.000305
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۵۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000305
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۵۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000349
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۴۸ ت
Jun 29, 2024
$0.000350
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۶۴ ت
Jun 25, 2024
$0.000353
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۵۹ ت
Jun 21, 2024
$0.000380
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۰.۷۶ ت
Jun 17, 2024
$0.000524
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۰.۲۴ ت
Jun 13, 2024
$0.000512
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۳۴.۱۷ ت
Jun 09, 2024
$0.000578
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۳۱.۷۵ ت
Jun 05, 2024
$0.000543
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۹.۱۷ ت
Jun 01, 2024
$0.000495
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۸.۶۰ ت
May 28, 2024
$0.000495
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۸.۱۶ ت
May 24, 2024
$0.000483
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸.۹۹ ت
May 20, 2024
$0.000488
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸.۹۲ ت
May 16, 2024
$0.000492
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰.۴۰ ت
May 12, 2024
$0.000499
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰.۷۷ ت
May 08, 2024
$0.000500
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۹.۳۸ ت
May 04, 2024
$0.000476
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۱.۳۷ ت
Apr 30, 2024
$0.000509
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۳.۱۳ ت
Apr 26, 2024
$0.000520
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۰.۵۹ ت
Apr 22, 2024
$0.000468
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۱.۴۴ ت
Apr 18, 2024
$0.000468
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۴.۹۶ ت
Apr 14, 2024
$0.000502
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۴.۶۶ ت
Apr 10, 2024
$0.000533
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۴.۳۷ ت
Apr 06, 2024
$0.000529
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۴.۸۰ ت
Apr 02, 2024
$0.000551
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۹.۲۰ ت
Mar 29, 2024
$0.000634
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۴۰.۰۶ ت
Mar 25, 2024
$0.000649
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۳۱.۲۳ ت
Mar 21, 2024
$0.000509
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳۰.۶۰ ت
Mar 17, 2024
$0.000511
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۳۸.۸۵ ت
Mar 13, 2024
$0.000650
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۳۸.۰۶ ت
Mar 09, 2024
$0.000636
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۳.۹۷ ت
Mar 05, 2024
$0.000563
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۴.۱۸ ت
Mar 01, 2024
$0.000408
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۶.۴۸ ت
Feb 26, 2024
$0.000461
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱۸.۸۸ ت
Feb 22, 2024
$0.000331
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۷.۷۴ ت
Feb 18, 2024
$0.000316
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۹.۶۰ ت
Feb 14, 2024
$0.000355
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۲۲.۶۲ ت
Feb 10, 2024
$0.000412
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۲۱.۰۷ ت
Feb 06, 2024
$0.000380
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱۹.۱۷ ت
Feb 02, 2024
$0.000329
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۲۲.۴۹ ت
Jan 29, 2024
$0.000395
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۲۲.۰۳ ت
Jan 25, 2024
$0.000397
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱۸.۵۴ ت
Jan 21, 2024
$0.000344
۲۷ دی ۱۴۰۲
۱۹.۰۳ ت
Jan 17, 2024
$0.000356
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱۸.۸۰ ت
Jan 13, 2024
$0.000358
۱۹ دی ۱۴۰۲
۱۸.۵۹ ت
Jan 09, 2024
$0.000361
۱۵ دی ۱۴۰۲
۱۸.۰۷ ت
Jan 05, 2024
$0.000350
۱۱ دی ۱۴۰۲
۲۴.۵۲ ت
Jan 01, 2024
$0.000479

افزودن تراکنش

KIWIGO

KGO

  • KGO
  • IRT
  • USD