تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت KittenFinance از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

0.05%
$12.76
۷۴۲,۷۲۶ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۸۵ تومان
معاملات روزانه $24,195
ارزش بازار $0
عرضه کل 0 KIF
ارزش بازار رقیق شده $536,126
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۵۰,۰۲۴.۰۸ ت
Jul 11, 2024
$12.77
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۷۱,۵۳۴.۲۳ ت
Jul 07, 2024
$12.73
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸۰۳,۳۸۳.۹۰ ت
Jul 03, 2024
$13.03
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۹۴۲,۱۱۶.۹۴ ت
Jun 29, 2024
$15.37
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۷۸۷,۵۲۶.۹۱ ت
Jun 25, 2024
$12.85
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۷۶۸,۹۲۵.۵۹ ت
Jun 21, 2024
$12.93
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۶۲,۰۶۳.۸۶ ت
Jun 17, 2024
$12.98
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۸۰۵,۴۲۵.۴۳ ت
Jun 13, 2024
$13.65
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۸۱۲,۰۲۴.۳۶ ت
Jun 09, 2024
$13.74
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۷۴۰,۶۸۵.۴۰ ت
Jun 05, 2024
$12.68
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۷۷۱,۵۲۶.۶۳ ت
Jun 01, 2024
$13.10
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۷۱۸,۷۲۶.۳۳ ت
May 28, 2024
$12.45
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۷۰۸,۴۷۰.۳۵ ت
May 24, 2024
$12.16
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۰۶,۷۶۹.۰۹ ت
May 20, 2024
$11.89
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۲۴,۱۴۲.۵۷ ت
May 16, 2024
$12.32
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵۵,۴۷۰.۰۵ ت
May 12, 2024
$12.42
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶۷,۴۰۳.۷۵ ت
May 08, 2024
$12.47
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۷۱,۳۵۱.۷۰ ت
May 04, 2024
$12.50
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۶۷,۱۴۶.۵۰ ت
Apr 30, 2024
$12.46
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۱۵,۹۵۵.۰۷ ت
Apr 26, 2024
$14.37
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۹۴۲,۵۲۶.۸۵ ت
Apr 22, 2024
$14.43
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۹۵۲,۴۹۰.۲۲ ت
Apr 18, 2024
$14.19
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۹۷۵,۸۵۳.۸۷ ت
Apr 14, 2024
$14.03
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۰۰۳,۰۹۰.۸۹ ت
Apr 10, 2024
$15.44
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۹۶۲,۷۹۵.۴۵ ت
Apr 06, 2024
$14.83
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۴۰۲,۵۸۶.۶۲ ت
Apr 02, 2024
$22.24
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۹۰۸,۱۷۰.۷۹ ت
Mar 29, 2024
$14.69
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۸۸۱,۲۱۸.۴۶ ت
Mar 25, 2024
$14.27
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۸۹۰,۰۹۷.۶۰ ت
Mar 21, 2024
$14.52
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۸۹۶,۰۱۸.۴۷ ت
Mar 17, 2024
$14.98
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۹۰۱,۵۹۳.۸۰ ت
Mar 13, 2024
$15.10
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۹۱۴,۹۸۰.۷۷ ت
Mar 09, 2024
$15.30
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۸۸۶,۱۶۱.۸۴ ت
Mar 05, 2024
$14.69
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۹۱۵,۰۶۹.۲۸ ت
Mar 01, 2024
$15.45
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۸۶۳,۸۱۲.۰۱ ت
Feb 26, 2024
$15.06
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۸۸۵,۱۱۳.۰۰ ت
Feb 22, 2024
$15.53
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۸۴۲,۰۴۸.۰۰ ت
Feb 18, 2024
$15.03
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۸۹۹,۴۴۴.۲۳ ت
Feb 14, 2024
$16.30
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۸۵۴,۸۸۰.۲۷ ت
Feb 10, 2024
$15.58
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۸۴۶,۸۶۱.۱۱ ت
Feb 06, 2024
$15.30
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۹۰۹,۶۱۹.۴۲ ت
Feb 02, 2024
$15.61
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۹۷۹,۴۴۷.۱۳ ت
Jan 29, 2024
$17.21
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۹۵۶,۰۴۷.۶۶ ت
Jan 25, 2024
$17.21
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۹۹۷,۷۳۲.۸۲ ت
Jan 21, 2024
$18.54
۲۷ دی ۱۴۰۲
۹۰۵,۰۴۵.۹۸ ت
Jan 17, 2024
$16.94
۲۳ دی ۱۴۰۲
۸۹۲,۳۵۰.۲۱ ت
Jan 13, 2024
$17.00
۱۹ دی ۱۴۰۲
۷۸۴,۳۰۰.۷۸ ت
Jan 09, 2024
$15.24
۱۵ دی ۱۴۰۲
۹۶۳,۵۲۵.۶۶ ت
Jan 05, 2024
$18.68
۱۱ دی ۱۴۰۲
۷۹۹,۷۶۱.۹۲ ت
Jan 01, 2024
$15.62
۰۷ دی ۱۴۰۲
۸۸۴,۲۳۷.۳۶ ت
Dec 28, 2023
$17.47