تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۸۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Kephi Gallery از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۴ مرداد ۱۴۰۳
۴۲.۲۷ ت
Jul 25, 2024
$0.000719
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۴۱.۳۷ ت
Jul 22, 2024
$0.000720
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۱.۶۴ ت
Jul 19, 2024
$0.000719
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۴۱.۷۵ ت
Jul 16, 2024
$0.000720
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۱۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000720
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۴۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000720
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۶۳ ت
Jul 07, 2024
$0.000720
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۸۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000759
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۰۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000758
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۷۲ ت
Jun 28, 2024
$0.000758
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۵۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000759
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۰۷ ت
Jun 22, 2024
$0.000759
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۴۴.۹۸ ت
Jun 19, 2024
$0.000759
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۴۴.۵۳ ت
Jun 16, 2024
$0.000759
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۴۴.۸۰ ت
Jun 13, 2024
$0.000759
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۴۴.۸۷ ت
Jun 10, 2024
$0.000759
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۴۴.۶۲ ت
Jun 07, 2024
$0.000759
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۴۴.۸۳ ت
Jun 04, 2024
$0.000759
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۴۴.۱۲ ت
Jun 01, 2024
$0.000749
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۴۷.۲۴ ت
May 29, 2024
$0.000809
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۴۰.۶۲ ت
May 26, 2024
$0.000709
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۴۶.۵۲ ت
May 23, 2024
$0.000809
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸.۶۰ ت
May 20, 2024
$0.000649
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۸.۰۴ ت
May 17, 2024
$0.000650
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۹.۰۸ ت
May 14, 2024
$0.000659
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴۱.۰۴ ت
May 11, 2024
$0.000669
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶.۹۱ ت
May 08, 2024
$0.000600
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴.۸۳ ت
May 05, 2024
$0.000570
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۵.۱۶ ت
May 02, 2024
$0.000569
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۴.۶۸ ت
Apr 29, 2024
$0.000569
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۶.۳۱ ت
Apr 26, 2024
$0.000569
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷.۲۶ ت
Apr 23, 2024
$0.000570
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳۷.۹۳ ت
Apr 20, 2024
$0.000570
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۳۷.۹۵ ت
Apr 17, 2024
$0.000570
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۶۹.۶۲ ت
Apr 14, 2024
$0.001001
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۶۴.۹۹ ت
Apr 11, 2024
$0.000999
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۳.۸۸ ت
Apr 08, 2024
$0.000999
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۶۴.۸۶ ت
Apr 05, 2024
$0.001000
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۶۳.۰۸ ت
Apr 02, 2024
$0.001000
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۶۲.۰۵ ت
Mar 30, 2024
$0.001000
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۶۹.۵۵ ت
Mar 27, 2024
$0.001129
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۷۰.۰۹ ت
Mar 24, 2024
$0.001130
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶۹.۳۰ ت
Mar 21, 2024
$0.001130
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۶۸.۱۲ ت
Mar 18, 2024
$0.001129
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۵۳.۴۴ ت
Mar 15, 2024
$0.000889
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۵۹.۶۴ ت
Mar 12, 2024
$0.001000
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۴۳.۷۲ ت
Mar 09, 2024
$0.000731
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۴۳.۵۸ ت
Mar 06, 2024
$0.000730
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۴۳.۳۰ ت
Mar 03, 2024
$0.000730
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۴۹.۷۰ ت
Feb 29, 2024
$0.000850

افزودن تراکنش

Kephi Gallery

KPHI

  • KPHI
  • IRT
  • USD