تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۰۲
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت KamPay از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۸.۴۱ ت
Jul 19, 2024
$0.000145
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۰۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000172
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۸.۲۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000140
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶.۷۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000114
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸.۸۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000146
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۰.۰۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000162
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۹.۸۲ ت
Jul 01, 2024
$0.000158
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۹.۶۶ ت
Jun 28, 2024
$0.000157
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۴.۴۳ ت
Jun 25, 2024
$0.000235
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۹.۴۹ ت
Jun 22, 2024
$0.000159
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۸.۸۴ ت
Jun 19, 2024
$0.000149
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۹.۱۶ ت
Jun 16, 2024
$0.000156
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۳۱.۴۴ ت
Jun 13, 2024
$0.000533
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱۱.۲۲ ت
Jun 10, 2024
$0.000190
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱۰.۷۴ ت
Jun 07, 2024
$0.000183
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱۲.۴۶ ت
Jun 04, 2024
$0.000211
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱۷.۷۱ ت
Jun 01, 2024
$0.000300
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۵.۳۴ ت
May 29, 2024
$0.000434
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۵.۱۸ ت
May 26, 2024
$0.000440
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۶.۰۲ ت
May 23, 2024
$0.000452
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸.۳۰ ت
May 20, 2024
$0.000476
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷.۹۶ ت
May 17, 2024
$0.000306
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸.۷۳ ت
May 14, 2024
$0.000316
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸.۶۹ ت
May 11, 2024
$0.000305
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹.۹۸ ت
May 08, 2024
$0.000324
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸.۸۶ ت
May 05, 2024
$0.000308
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۶.۵۳ ت
May 02, 2024
$0.000267
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹.۰۳ ت
Apr 29, 2024
$0.000312
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲.۴۶ ت
Apr 26, 2024
$0.000352
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱.۰۸ ت
Apr 23, 2024
$0.000322
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۰.۱۰ ت
Apr 20, 2024
$0.000302
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱۹.۳۸ ت
Apr 17, 2024
$0.000291
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۱.۰۷ ت
Apr 14, 2024
$0.000303
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۶.۸۵ ت
Apr 11, 2024
$0.000413
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۵.۱۵ ت
Apr 08, 2024
$0.000393
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲۴.۸۸ ت
Apr 05, 2024
$0.000383
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱۴.۵۲ ت
Apr 02, 2024
$0.000230
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۳۸.۸۲ ت
Mar 30, 2024
$0.000625
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۳۷.۴۲ ت
Mar 27, 2024
$0.000608
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۵۵.۸۴ ت
Mar 24, 2024
$0.000900
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۴۸.۷۳ ت
Mar 21, 2024
$0.000795
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۵۴.۸۹ ت
Mar 18, 2024
$0.000909
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۵۸.۵۷ ت
Mar 15, 2024
$0.000975
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۶۱.۰۸ ت
Mar 12, 2024
$0.001024
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶۲.۱۹ ت
Mar 09, 2024
$0.001040
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۴۲.۶۵ ت
Mar 06, 2024
$0.000715
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۵.۶۰ ت
Mar 03, 2024
$0.000431
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲۵.۱۱ ت
Feb 29, 2024
$0.000429
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۹.۰۱ ت
Feb 26, 2024
$0.000505
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲۹.۶۷ ت
Feb 23, 2024
$0.000517