تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Just A Rock از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۰۰ ت
Jul 13, 2024
$0.000275
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۵.۹۸ ت
Jul 13, 2024
$0.000275
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۷۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000287
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۸۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000287
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۴۷ ت
Jul 12, 2024
$0.000298
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۵۳ ت
Jul 12, 2024
$0.000298
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۸۵ ت
Jul 12, 2024
$0.000303
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۸۵ ت
Jul 12, 2024
$0.000303
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۷۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000303
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۵۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000299
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۸۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000303
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۸۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000303
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۲۱ ت
Jul 10, 2024
$0.000310
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۴۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000312
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۱۶ ت
Jul 10, 2024
$0.000309
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۱۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000308
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۲۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000308
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۹۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000302
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۰۶ ت
Jul 09, 2024
$0.000302
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۰۱ ت
Jul 09, 2024
$0.000302
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۷۵ ت
Jul 08, 2024
$0.000281
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۲۲ ت
Jul 08, 2024
$0.000288
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۰۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000283
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۱۶.۹۷ ت
Jul 08, 2024
$0.000283
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۰۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000285
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۴۸ ت
Jul 07, 2024
$0.000290
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۶۹ ت
Jul 07, 2024
$0.000293
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۸۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000293
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۵۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000289
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۷۳ ت
Jul 06, 2024
$0.000292
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۲۵ ت
Jul 06, 2024
$0.000288
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۱۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000287
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۶۱ ت
Jul 05, 2024
$0.000286
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۷.۲۵ ت
Jul 05, 2024
$0.000278
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸.۱۰ ت
Jul 05, 2024
$0.000292
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۰۴ ت
Jul 05, 2024
$0.000307
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۹۳ ت
Jul 04, 2024
$0.000323
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۹۶ ت
Jul 04, 2024
$0.000323
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱۹.۹۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000323
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۳۷ ت
Jul 04, 2024
$0.000329
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۵۹ ت
Jul 03, 2024
$0.000334
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۸۷ ت
Jul 03, 2024
$0.000338
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۴۰ ت
Jul 03, 2024
$0.000345
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۳۱ ت
Jul 03, 2024
$0.000345
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۳۹ ت
Jul 02, 2024
$0.000346
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۵۷ ت
Jul 02, 2024
$0.000348
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۳۵ ت
Jul 02, 2024
$0.000344
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۲۱.۲۲ ت
Jul 02, 2024
$0.000342
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۰.۹۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000337
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۲.۹۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000370