تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت JUGNI از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۶۴ ت
Jul 13, 2024
$0.001129
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۸۹ ت
Jul 13, 2024
$0.001127
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۸۶ ت
Jul 12, 2024
$0.001119
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۴۶ ت
Jul 12, 2024
$0.001198
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۳.۵۶ ت
Jul 11, 2024
$0.001254
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۳.۲۲ ت
Jul 11, 2024
$0.001246
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۶۵ ت
Jul 10, 2024
$0.001195
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۶۹ ت
Jul 10, 2024
$0.001181
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۰۳ ت
Jul 09, 2024
$0.001182
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۸۴ ت
Jul 09, 2024
$0.001189
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۷۱.۱۵ ت
Jul 08, 2024
$0.001191
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۶۹.۲۰ ت
Jul 08, 2024
$0.001156
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۱۱ ت
Jul 07, 2024
$0.001166
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۷۰.۷۰ ت
Jul 07, 2024
$0.001166
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۷۶ ت
Jul 06, 2024
$0.000968
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۰۴ ت
Jul 06, 2024
$0.000738
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۳.۷۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000706
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۴۷.۱۳ ت
Jul 05, 2024
$0.000761
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۰۹ ت
Jul 04, 2024
$0.000827
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۳.۰۸ ت
Jul 04, 2024
$0.000859
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۶.۷۳ ت
Jul 03, 2024
$0.000920
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۳.۸۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000873
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۶۶.۷۲ ت
Jul 02, 2024
$0.001078
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۹۷ ت
Jul 02, 2024
$0.001047
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۶۰ ت
Jul 01, 2024
$0.001059
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۸۶ ت
Jul 01, 2024
$0.001046
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۹۶ ت
Jun 30, 2024
$0.001043
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۷۳ ت
Jun 30, 2024
$0.001047
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۹۱ ت
Jun 29, 2024
$0.001056
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۶۶.۰۲ ت
Jun 29, 2024
$0.001077
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۶.۹۸ ت
Jun 28, 2024
$0.001088
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۰۵ ت
Jun 28, 2024
$0.001056
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۲۱ ت
Jun 27, 2024
$0.001010
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۵۸ ت
Jun 27, 2024
$0.001027
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۸۷ ت
Jun 26, 2024
$0.001023
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۶۲.۸۴ ت
Jun 26, 2024
$0.001041
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۳.۷۲ ت
Jun 25, 2024
$0.001045
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۱.۴۳ ت
Jun 25, 2024
$0.001002
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۹۴ ت
Jun 24, 2024
$0.000997
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۶۴.۴۹ ت
Jun 24, 2024
$0.001066
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۶۵.۹۵ ت
Jun 23, 2024
$0.001105
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۸۴ ت
Jun 23, 2024
$0.001027
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۱۰ ت
Jun 22, 2024
$0.000844
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵۰.۹۰ ت
Jun 22, 2024
$0.000857
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۳۶ ت
Jun 21, 2024
$0.000864
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۸۲ ت
Jun 21, 2024
$0.000871
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۵۳.۰۴ ت
Jun 20, 2024
$0.000897
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۵۲.۲۸ ت
Jun 20, 2024
$0.000885
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۷.۲۵ ت
Jun 19, 2024
$0.000967
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۵۹.۳۱ ت
Jun 19, 2024
$0.001001