تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Jonny Five از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۱.۸۰ ت
Jul 15, 2024
$0.001403
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۸۲.۰۳ ت
Jul 15, 2024
$0.001403
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۸۰.۵۷ ت
Jul 14, 2024
$0.001379
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۷۸.۶۴ ت
Jul 14, 2024
$0.001353
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۸.۶۳ ت
Jul 13, 2024
$0.001353
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۷۸.۴۲ ت
Jul 13, 2024
$0.001341
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷۸.۸۹ ت
Jul 12, 2024
$0.001341
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۷۸.۸۶ ت
Jul 12, 2024
$0.001341
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۷۸.۶۳ ت
Jul 11, 2024
$0.001341
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۸۳.۷۱ ت
Jul 11, 2024
$0.001425
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۶.۵۱ ت
Jul 10, 2024
$0.001464
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۸۵.۲۴ ت
Jul 10, 2024
$0.001445
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۷۹.۸۵ ت
Jul 09, 2024
$0.001347
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۸۰.۳۰ ت
Jul 09, 2024
$0.001347
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸۰.۴۹ ت
Jul 08, 2024
$0.001347
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۸۱.۰۲ ت
Jul 08, 2024
$0.001354
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۲.۰۲ ت
Jul 07, 2024
$0.001364
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۵۳ ت
Jul 07, 2024
$0.001477
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸۹.۶۵ ت
Jul 06, 2024
$0.001477
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۸۶.۹۰ ت
Jul 06, 2024
$0.001456
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹۶.۲۳ ت
Jul 05, 2024
$0.001553
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۹۶.۱۶ ت
Jul 05, 2024
$0.001553
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸۳.۹۸ ت
Jul 04, 2024
$0.001360
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۲۸ ت
Jul 04, 2024
$0.001429
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۸۸.۱۲ ت
Jul 03, 2024
$0.001429
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۹۳.۲۵ ت
Jul 03, 2024
$0.001512
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۹۵.۳۲ ت
Jul 02, 2024
$0.001540
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۹۵.۹۳ ت
Jul 02, 2024
$0.001546
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸۶.۳۴ ت
Jul 01, 2024
$0.001393
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۸۲.۶۰ ت
Jul 01, 2024
$0.001332
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۷۵.۸۹ ت
Jun 30, 2024
$0.001219
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۷۵.۷۵ ت
Jun 30, 2024
$0.001225
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۷۴.۰۷ ت
Jun 29, 2024
$0.001205
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۸۲.۳۸ ت
Jun 29, 2024
$0.001344
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۸۴.۳۹ ت
Jun 28, 2024
$0.001371
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۸۳.۵۲ ت
Jun 28, 2024
$0.001356
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۷۷.۹۳ ت
Jun 27, 2024
$0.001265
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۷۲.۵۶ ت
Jun 27, 2024
$0.001191
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۷۵.۱۶ ت
Jun 26, 2024
$0.001243
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۷۳.۲۷ ت
Jun 26, 2024
$0.001214
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸۱.۲۸ ت
Jun 25, 2024
$0.001334
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۸۴.۹۴ ت
Jun 25, 2024
$0.001386
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۸۴.۶۹ ت
Jun 24, 2024
$0.001386
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۸۳.۸۴ ت
Jun 24, 2024
$0.001386
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۸۲.۹۹ ت
Jun 23, 2024
$0.001390
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۸۲.۳۸ ت
Jun 23, 2024
$0.001390
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۸۲.۵۲ ت
Jun 22, 2024
$0.001390
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۸۱.۱۷ ت
Jun 22, 2024
$0.001367
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۸۱.۲۸ ت
Jun 21, 2024
$0.001367
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۸۱.۲۹ ت
Jun 21, 2024
$0.001367