تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت JizzLord از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵۱.۳۵ ت
Jul 21, 2024
$0.000893
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۴۶.۵۹ ت
Jul 21, 2024
$0.000812
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۲۴ ت
Jul 20, 2024
$0.000788
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۸۷ ت
Jul 20, 2024
$0.000802
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۴۲.۱۸ ت
Jul 19, 2024
$0.000728
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۱۹ ت
Jul 19, 2024
$0.000642
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳۶.۰۳ ت
Jul 18, 2024
$0.000623
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳۶.۰۴ ت
Jul 18, 2024
$0.000622
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۶.۷۸ ت
Jul 17, 2024
$0.000635
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۱۱ ت
Jul 17, 2024
$0.000639
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۶.۳۸ ت
Jul 16, 2024
$0.000627
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳۶.۴۶ ت
Jul 16, 2024
$0.000629
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۹۶ ت
Jul 15, 2024
$0.000616
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۰۳ ت
Jul 15, 2024
$0.000599
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۴.۵۵ ت
Jul 14, 2024
$0.000591
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۳۷ ت
Jul 14, 2024
$0.000608
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۲۱ ت
Jul 13, 2024
$0.000606
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۰۷ ت
Jul 13, 2024
$0.000599
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۳.۳۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000567
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۹۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000559
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۵۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000537
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳۰.۳۴ ت
Jul 11, 2024
$0.000516
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳۰.۰۵ ت
Jul 10, 2024
$0.000508
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۶۷ ت
Jul 10, 2024
$0.000469
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۸۳ ت
Jul 09, 2024
$0.000469
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۴۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000477
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۲۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000490
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۶۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000462
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۶۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000493
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۷۰ ت
Jul 07, 2024
$0.000523
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۱.۸۱ ت
Jul 06, 2024
$0.000524
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۳۰.۰۰ ت
Jul 06, 2024
$0.000502
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۹.۴۸ ت
Jul 05, 2024
$0.000475
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۱۲ ت
Jul 05, 2024
$0.000422
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۶.۴۴ ت
Jul 04, 2024
$0.000428
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۷.۴۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000444
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۲۸.۱۶ ت
Jul 03, 2024
$0.000456
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۳۰.۴۱ ت
Jul 03, 2024
$0.000493
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۰.۳۶ ت
Jul 02, 2024
$0.000490
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۳۵.۳۶ ت
Jul 02, 2024
$0.000569
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۶.۷۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000593
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۳۷.۵۵ ت
Jul 01, 2024
$0.000605
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۲۴ ت
Jun 30, 2024
$0.000646
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۴۱.۲۷ ت
Jun 30, 2024
$0.000667
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۵.۱۶ ت
Jun 29, 2024
$0.000735
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۴۴.۵۰ ت
Jun 29, 2024
$0.000726
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۸۱ ت
Jun 28, 2024
$0.000663
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۴۰.۵۵ ت
Jun 28, 2024
$0.000658
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۳۲.۰۶ ت
Jun 27, 2024
$0.000520
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۲۵.۵۶ ت
Jun 27, 2024
$0.000419

افزودن تراکنش

JizzLord

JIZZLORD

  • JIZZLORD
  • IRT
  • USD