تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Jigstack از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

0.01%
$0.000014
۰.۸ تومان
محاسبه با نرخ تتر: ۵۸,۱۸۷ تومان
معاملات روزانه $0
ارزش بازار $25,577
سکه در گردش 1,775,763,939 STAK
ارزش بازار رقیق شده $43,211
(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۴۲۰۹۳ ت
Jul 13, 2024
$0.000014
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۴۹۰۷۲ ت
Jul 10, 2024
$0.000014
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۷۲۷۹۴ ت
Jul 07, 2024
$0.000014
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۸۸۱۷۲ ت
Jul 04, 2024
$0.000014
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۹۱۲۳۳ ت
Jul 01, 2024
$0.000014
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۸۵۳۴۷ ت
Jun 28, 2024
$0.000014
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۸۱۷۰۴ ت
Jun 25, 2024
$0.000014
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۸۵۴۱۶۱ ت
Jun 22, 2024
$0.000014
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۸۵۲۳۰۰ ت
Jun 19, 2024
$0.000014
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۰.۸۴۳۸۶۳ ت
Jun 16, 2024
$0.000014
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۸۴۹۰۱۷ ت
Jun 13, 2024
$0.000014
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۸۵۰۳۰۴ ت
Jun 10, 2024
$0.000014
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۸۴۵۳۶۱ ت
Jun 07, 2024
$0.000014
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۰.۸۴۹۵۹۹ ت
Jun 04, 2024
$0.000014
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۰.۸۴۷۲۰۸ ت
Jun 01, 2024
$0.000014
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۰.۸۲۲۳۴۶ ت
May 29, 2024
$0.000014
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱.۰۰ ت
May 26, 2024
$0.000017
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱.۰۱ ت
May 23, 2024
$0.000017
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۰۴ ت
May 20, 2024
$0.000017
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۹۳۰۶۹۵ ت
May 17, 2024
$0.000015
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۹۴۱۵۸۷ ت
May 14, 2024
$0.000015
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۹۷۴۱۱۶ ت
May 11, 2024
$0.000015
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۹۷۸۵۶۶ ت
May 08, 2024
$0.000015
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۷۵۷۷۶۹ ت
May 05, 2024
$0.000012
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۷۶۵۱۲۰ ت
May 02, 2024
$0.000012
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۷۵۴۵۳۷ ت
Apr 29, 2024
$0.000012
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۷۹۰۰۱۹ ت
Apr 26, 2024
$0.000012
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۷۴۵۴۴۱ ت
Apr 23, 2024
$0.000011
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۷۷۲۱۰۸ ت
Apr 20, 2024
$0.000011
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱.۰۹ ت
Apr 17, 2024
$0.000016
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱.۰۶ ت
Apr 14, 2024
$0.000015
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۰.۹۹۴۳۱۷ ت
Apr 11, 2024
$0.000015
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۰.۹۷۷۴۳۷ ت
Apr 08, 2024
$0.000015
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۰.۹۹۲۳۶۳ ت
Apr 05, 2024
$0.000015
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۰.۹۶۵۱۷۹ ت
Apr 02, 2024
$0.000015
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱.۰۰ ت
Mar 30, 2024
$0.000016
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۰.۹۴۱۶۶۴ ت
Mar 27, 2024
$0.000015
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱.۰۲ ت
Mar 24, 2024
$0.000016
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱.۵۲ ت
Mar 21, 2024
$0.000024
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱.۲۵ ت
Mar 18, 2024
$0.000020
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱.۲۴ ت
Mar 15, 2024
$0.000020
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱.۰۴ ت
Mar 12, 2024
$0.000017
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱.۴۴ ت
Mar 09, 2024
$0.000024
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱.۷۲ ت
Mar 06, 2024
$0.000028
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱.۷۱ ت
Mar 03, 2024
$0.000028
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۰.۸۹۴۶۹۰ ت
Feb 29, 2024
$0.000015
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۰.۸۲۵۷۹۳ ت
Feb 26, 2024
$0.000014
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۰.۸۲۵۴۹۳ ت
Feb 23, 2024
$0.000014
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۰.۹۰۶۶۴۱ ت
Feb 20, 2024
$0.000016
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۱.۱۲ ت
Feb 17, 2024
$0.000020