تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Jetswap.finance از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۶۰.۱۴ ت
Jul 01, 2024
$0.000970
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۹.۷۴ ت
Jun 28, 2024
$0.000970
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۴۶ ت
Jun 25, 2024
$0.000954
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۵۸.۳۶ ت
Jun 22, 2024
$0.000983
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۴.۰۲ ت
Jun 19, 2024
$0.001081
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۶۳.۳۹ ت
Jun 16, 2024
$0.001081
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۶۸.۶۵ ت
Jun 13, 2024
$0.001164
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۶۸.۷۴ ت
Jun 10, 2024
$0.001164
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۶۹.۵۱ ت
Jun 07, 2024
$0.001183
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۶۴.۷۲ ت
Jun 04, 2024
$0.001096
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۶۱.۸۰ ت
Jun 01, 2024
$0.001049
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۶۱.۹۶ ت
May 29, 2024
$0.001061
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۶۱.۰۸ ت
May 26, 2024
$0.001067
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۶۲.۶۰ ت
May 23, 2024
$0.001089
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱.۳۹ ت
May 20, 2024
$0.001033
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۱.۰۱ ت
May 17, 2024
$0.001042
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۳.۷۰ ت
May 14, 2024
$0.001075
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۶.۲۱ ت
May 11, 2024
$0.001080
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۶.۹۳ ت
May 08, 2024
$0.001088
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۷.۰۹ ت
May 05, 2024
$0.001098
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶۸.۸۶ ت
May 02, 2024
$0.001114
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۲.۳۸ ت
Apr 29, 2024
$0.001189
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۷.۲۹ ت
Apr 26, 2024
$0.001213
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸۳.۱۴ ت
Apr 23, 2024
$0.001272
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۷۵.۶۷ ت
Apr 20, 2024
$0.001137
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۷۵.۷۱ ت
Apr 17, 2024
$0.001137
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۷۹.۱۰ ت
Apr 14, 2024
$0.001137
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۶۹.۳۱ ت
Apr 11, 2024
$0.001066
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۶۸.۱۴ ت
Apr 08, 2024
$0.001066
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۷۵.۷۰ ت
Apr 05, 2024
$0.001167
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۷۳.۰۶ ت
Apr 02, 2024
$0.001158
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۷۷.۴۶ ت
Mar 30, 2024
$0.001249
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۷۳.۳۷ ت
Mar 27, 2024
$0.001192
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۷۲.۲۴ ت
Mar 24, 2024
$0.001165
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۷۱.۳۰ ت
Mar 21, 2024
$0.001163
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۷۲.۴۴ ت
Mar 18, 2024
$0.001200
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۷۷.۴۷ ت
Mar 15, 2024
$0.001289
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۶۹.۰۶ ت
Mar 12, 2024
$0.001158
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۶۶.۲۱ ت
Mar 09, 2024
$0.001107
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۵۷.۲۵ ت
Mar 06, 2024
$0.000960
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۵۹.۱۰ ت
Mar 03, 2024
$0.000997
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۵۹.۵۶ ت
Feb 29, 2024
$0.001019
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۶.۱۵ ت
Feb 26, 2024
$0.000979
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۵۶.۱۵ ت
Feb 23, 2024
$0.000978
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۵۲.۱۷ ت
Feb 20, 2024
$0.000926
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۵۲.۴۶ ت
Feb 17, 2024
$0.000941
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۴۸.۲۴ ت
Feb 14, 2024
$0.000874
۲۲ بهمن ۱۴۰۲
۴۸.۴۶ ت
Feb 11, 2024
$0.000880
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۴۷.۲۴ ت
Feb 08, 2024
$0.000851
۱۶ بهمن ۱۴۰۲
۴۷.۱۹ ت
Feb 05, 2024
$0.000853

افزودن تراکنش

Jetswap.finance

WINGS

  • WINGS
  • IRT
  • USD