تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Jenny Metaverse DAO Token از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۶۵۲.۳۱ ت
Jul 01, 2024
$0.462242
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۳۱۱.۶۹ ت
Jun 28, 2024
$0.443576
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲۷,۱۷۵.۷۴ ت
Jun 25, 2024
$0.443576
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۲۸,۴۱۱.۴۷ ت
Jun 22, 2024
$0.478726
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۲۷,۷۴۷.۳۸ ت
Jun 19, 2024
$0.468531
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲۸,۱۳۳.۸۳ ت
Jun 16, 2024
$0.479800
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۸,۶۴۴.۸۷ ت
Jun 13, 2024
$0.485716
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۹,۵۰۵.۳۲ ت
Jun 10, 2024
$0.499641
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۳۰,۴۸۹.۱۱ ت
Jun 07, 2024
$0.519096
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۳۰,۲۶۶.۴۵ ت
Jun 04, 2024
$0.512899
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۳۰,۹۸۷.۶۶ ت
Jun 01, 2024
$0.526204
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۳۰,۷۲۲.۹۸ ت
May 29, 2024
$0.526204
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۹,۶۴۸.۸۷ ت
May 26, 2024
$0.518069
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۸,۵۶۴.۹۹ ت
May 23, 2024
$0.497076
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴,۲۷۹.۹۵ ت
May 20, 2024
$0.408780
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲,۹۰۵.۵۴ ت
May 17, 2024
$0.391360
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲,۹۷۳.۱۶ ت
May 14, 2024
$0.387860
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳,۷۸۷.۹۳ ت
May 11, 2024
$0.388200
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵,۹۱۸.۶۶ ت
May 08, 2024
$0.421349
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۵,۴۴۳.۵۹ ت
May 05, 2024
$0.416418
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴,۵۳۳.۹۴ ت
May 02, 2024
$0.397092
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷,۰۷۴.۹۱ ت
Apr 29, 2024
$0.444839
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۶,۹۳۱.۱۶ ت
Apr 26, 2024
$0.422668
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۸,۰۸۴.۴۵ ت
Apr 23, 2024
$0.429685
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۷,۲۳۰.۶۵ ت
Apr 20, 2024
$0.409354
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۸,۰۷۵.۴۷ ت
Apr 17, 2024
$0.421800
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۳۳,۵۵۸.۶۵ ت
Apr 14, 2024
$0.482552
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۳۱,۸۸۲.۲۸ ت
Apr 11, 2024
$0.490560
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۳۰,۱۳۲.۶۳ ت
Apr 08, 2024
$0.471644
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲۹,۷۰۷.۰۶ ت
Apr 05, 2024
$0.458131
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۳۱,۴۳۰.۶۱ ت
Apr 02, 2024
$0.498439
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۳۰,۰۳۱.۸۴ ت
Mar 30, 2024
$0.484224
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۹,۰۲۶.۴۷ ت
Mar 27, 2024
$0.471572
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۸,۵۱۵.۵۳ ت
Mar 24, 2024
$0.459824
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۸,۶۷۸.۵۸ ت
Mar 21, 2024
$0.467832
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۸,۷۵۰.۹۱ ت
Mar 18, 2024
$0.476560
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۳۰,۶۳۱.۲۶ ت
Mar 15, 2024
$0.509951
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۳۱,۸۸۱.۳۳ ت
Mar 12, 2024
$0.534580
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۸,۶۱۲.۳۸ ت
Mar 09, 2024
$0.478728
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲۸,۵۵۰.۸۷ ت
Mar 06, 2024
$0.478728
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۶,۴۸۱.۷۹ ت
Mar 03, 2024
$0.446731
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲۶,۰۵۸.۱۲ ت
Feb 29, 2024
$0.446063
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۲,۴۷۵.۰۴ ت
Feb 26, 2024
$0.391909
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲۲,۴۷۹.۷۴ ت
Feb 23, 2024
$0.391909
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۱,۵۰۲.۶۹ ت
Feb 20, 2024
$0.381771
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۲۱,۴۷۸.۴۷ ت
Feb 17, 2024
$0.385488
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱۹,۶۵۸.۲۷ ت
Feb 14, 2024
$0.356422
۲۲ بهمن ۱۴۰۲
۱۸,۰۲۲.۸۸ ت
Feb 11, 2024
$0.327545
۱۹ بهمن ۱۴۰۲
۱۸,۱۶۷.۰۰ ت
Feb 08, 2024
$0.327545
۱۶ بهمن ۱۴۰۲
۱۷,۲۷۶.۲۸ ت
Feb 05, 2024
$0.312365