تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت JEFF از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۴۰۱۶۴ ت
Jul 21, 2024
$0.0000007
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۳۹۳۴۰ ت
Jul 20, 2024
$0.0000006
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۳۲۴۲۹ ت
Jul 20, 2024
$0.0000005
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۳۳۵۶۴ ت
Jul 19, 2024
$0.0000005
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۶۰۷۲ ت
Jul 19, 2024
$0.0000004
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۶۰۴۵ ت
Jul 18, 2024
$0.0000004
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۶۰۸۱ ت
Jul 18, 2024
$0.0000004
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۶۵۳۴ ت
Jul 17, 2024
$0.0000004
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۵۹۵۳ ت
Jul 17, 2024
$0.0000004
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۵۹۵۰ ت
Jul 16, 2024
$0.0000004
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۷۰۰۴ ت
Jul 16, 2024
$0.0000004
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۵۸۳۱ ت
Jul 15, 2024
$0.0000004
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۵۵۰۹ ت
Jul 15, 2024
$0.0000004
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۵۲۲۲ ت
Jul 14, 2024
$0.0000004
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۵۰۸۳ ت
Jul 14, 2024
$0.0000004
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۴۹۸۰ ت
Jul 13, 2024
$0.0000004
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۵۲۱۱ ت
Jul 13, 2024
$0.0000004
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۵۶۲۳ ت
Jul 12, 2024
$0.0000004
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۵۶۱۲ ت
Jul 12, 2024
$0.0000004
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۴۵۱۶ ت
Jul 11, 2024
$0.0000004
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۴۵۶۰ ت
Jul 11, 2024
$0.0000004
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۴۷۱۲ ت
Jul 10, 2024
$0.0000004
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۴۶۵۹ ت
Jul 10, 2024
$0.0000004
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۴۷۷۷ ت
Jul 09, 2024
$0.0000004
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۴۹۱۴ ت
Jul 09, 2024
$0.0000004
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۴۹۷۵ ت
Jul 08, 2024
$0.0000004
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۵۰۲۱ ت
Jul 08, 2024
$0.0000004
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۵۹۸۹ ت
Jul 07, 2024
$0.0000004
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۶۲۰۸ ت
Jul 07, 2024
$0.0000004
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۵۵۱۴ ت
Jul 06, 2024
$0.0000004
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۴۱۰۴ ت
Jul 06, 2024
$0.0000004
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۳۸۴۷ ت
Jul 05, 2024
$0.0000003
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۶۷۶۲ ت
Jul 05, 2024
$0.0000004
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۶۸۴۳ ت
Jul 04, 2024
$0.0000004
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۸۳۷۹ ت
Jul 04, 2024
$0.0000004
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۸۷۹۷ ت
Jul 03, 2024
$0.0000004
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۹۵۲۴ ت
Jul 03, 2024
$0.0000004
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۳۰۰۰۴ ت
Jul 02, 2024
$0.0000004
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۳۰۱۰۸ ت
Jul 02, 2024
$0.0000004
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۳۰۰۷۱ ت
Jul 01, 2024
$0.0000004
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۹۷۱۸ ت
Jul 01, 2024
$0.0000004
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۹۸۴۳ ت
Jun 30, 2024
$0.0000004
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۹۴۵۶ ت
Jun 30, 2024
$0.0000004
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۹۲۷۹ ت
Jun 29, 2024
$0.0000004
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۹۷۴۰ ت
Jun 29, 2024
$0.0000004
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۹۸۶۶ ت
Jun 28, 2024
$0.0000004
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۳۰۱۵۱ ت
Jun 28, 2024
$0.0000004
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۹۸۱۵ ت
Jun 27, 2024
$0.0000004
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۹۳۶۹ ت
Jun 27, 2024
$0.0000004
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۲۹۲۰۵ ت
Jun 26, 2024
$0.0000004