تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Storm Warfare از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۴۹۰.۸۲ ت
Jul 14, 2024
$0.008447
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۹۴.۶۵ ت
Jul 13, 2024
$0.008514
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴۹۶.۴۸ ت
Jul 13, 2024
$0.008492
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵۰۵.۳۳ ت
Jul 12, 2024
$0.008590
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۵۰۲.۷۵ ت
Jul 12, 2024
$0.008550
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۴۹۹.۴۴ ت
Jul 11, 2024
$0.008519
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۵۰۱.۱۲ ت
Jul 11, 2024
$0.008529
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۰۸.۸۶ ت
Jul 10, 2024
$0.008611
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۵۰۸.۲۹ ت
Jul 10, 2024
$0.008620
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵۱۰.۲۱ ت
Jul 09, 2024
$0.008611
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۵۱۲.۸۸ ت
Jul 09, 2024
$0.008609
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۵۱۴.۲۴ ت
Jul 08, 2024
$0.008611
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۵۱۶.۳۳ ت
Jul 08, 2024
$0.008630
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۲۲.۷۹ ت
Jul 07, 2024
$0.008698
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۵۳۲.۲۲ ت
Jul 07, 2024
$0.008781
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵۳۹.۷۰ ت
Jul 06, 2024
$0.008892
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۵۳۰.۲۴ ت
Jul 06, 2024
$0.008885
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵۵۸.۱۲ ت
Jul 05, 2024
$0.009011
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۵۶۱.۴۵ ت
Jul 05, 2024
$0.009071
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۴۷.۸۰ ت
Jul 04, 2024
$0.008871
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۵۵۳.۲۴ ت
Jul 04, 2024
$0.008960
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۶۲.۷۵ ت
Jul 03, 2024
$0.009130
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۵۶۰.۷۷ ت
Jul 03, 2024
$0.009095
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵۶۳.۲۵ ت
Jul 02, 2024
$0.009101
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۵۶۷.۹۶ ت
Jul 02, 2024
$0.009152
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۸۹.۸۶ ت
Jul 01, 2024
$0.009523
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۵۹۷.۹۱ ت
Jul 01, 2024
$0.009646
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۵۸۰.۰۶ ت
Jun 30, 2024
$0.009318
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۵۸۰.۹۸ ت
Jun 30, 2024
$0.009399
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۵۸۹.۰۸ ت
Jun 29, 2024
$0.009587
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۵۸۵.۱۸ ت
Jun 29, 2024
$0.009552
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۴۵.۷۴ ت
Jun 28, 2024
$0.008870
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۵۸۲.۲۴ ت
Jun 28, 2024
$0.009456
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴۸۳.۳۷ ت
Jun 27, 2024
$0.007846
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۴۹۳.۴۰ ت
Jun 27, 2024
$0.008099
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۶۱۵.۵۸ ت
Jun 26, 2024
$0.010185
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۶۴۶.۲۶ ت
Jun 26, 2024
$0.010713
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۶۷.۳۹ ت
Jun 25, 2024
$0.010953
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۶۷۱.۲۹ ت
Jun 25, 2024
$0.010957
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۶۶۰.۵۱ ت
Jun 24, 2024
$0.010812
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۶۷۶.۱۹ ت
Jun 24, 2024
$0.011181
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۶۴۶.۰۲ ت
Jun 23, 2024
$0.010826
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۶۵۸.۴۱ ت
Jun 23, 2024
$0.011115
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶۵۷.۱۳ ت
Jun 22, 2024
$0.011071
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۶۴۸.۶۵ ت
Jun 22, 2024
$0.010929
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶۶۶.۷۴ ت
Jun 21, 2024
$0.011220
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۶۶۱.۶۱ ت
Jun 21, 2024
$0.011131
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۶۸۳.۱۶ ت
Jun 20, 2024
$0.011564
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۶۷۱.۸۴ ت
Jun 20, 2024
$0.011376
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۶۸۸.۰۱ ت
Jun 19, 2024
$0.011625