تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۸۵۵
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت iRYDE COIN از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۰۸۱۹ ت
Jul 14, 2024
$0.0000008
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۰۸۱۲ ت
Jul 13, 2024
$0.0000008
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۱۱۳۵ ت
Jul 13, 2024
$0.0000008
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۱۴۴۷ ت
Jul 12, 2024
$0.0000008
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۱۵۴۱ ت
Jul 12, 2024
$0.0000008
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۱۳۸۸ ت
Jul 11, 2024
$0.0000008
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۱۴۷۹ ت
Jul 11, 2024
$0.0000008
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۱۷۹۸ ت
Jul 10, 2024
$0.0000008
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۱۶۸۸ ت
Jul 10, 2024
$0.0000008
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۲۰۵۷ ت
Jul 09, 2024
$0.0000008
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۰۵۳۸ ت
Jul 09, 2024
$0.0000008
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۰۶۶۰ ت
Jul 08, 2024
$0.0000008
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۰۷۵۴ ت
Jul 08, 2024
$0.0000008
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۰۹۸۲ ت
Jul 07, 2024
$0.0000008
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۱۴۱۲ ت
Jul 07, 2024
$0.0000008
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۱۴۸۳ ت
Jul 06, 2024
$0.0000008
۱۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۴۶۰۹ ت
Jul 06, 2024
$0.0000009
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۶۶۸۰ ت
Jul 05, 2024
$0.0000009
۱۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۶۶۳۹ ت
Jul 05, 2024
$0.0000009
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۶۵۰۹ ت
Jul 04, 2024
$0.0000009
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۹۱۶۳ ت
Jul 04, 2024
$0.0000009
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۹۰۵۷ ت
Jul 03, 2024
$0.0000009
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۹۰۷۴ ت
Jul 03, 2024
$0.0000009
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۹۲۹۷ ت
Jul 02, 2024
$0.0000009
۱۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۹۴۵۸ ت
Jul 02, 2024
$0.0000009
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۹۳۴۹ ت
Jul 01, 2024
$0.0000009
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۹۳۹۲ ت
Jul 01, 2024
$0.0000009
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۹۶۴۴ ت
Jun 30, 2024
$0.0000009
۱۰ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۰۲۴۰ ت
Jun 30, 2024
$0.0000009
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۹۸۷۸ ت
Jun 29, 2024
$0.0000009
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۹۷۰۳ ت
Jun 29, 2024
$0.0000009
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۹۹۸۸ ت
Jun 28, 2024
$0.0000009
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۹۳۰۶ ت
Jun 28, 2024
$0.0000009
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۹۳۲۰ ت
Jun 27, 2024
$0.0000009
۰۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۸۶۷۸ ت
Jun 27, 2024
$0.0000009
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۸۲۱۵ ت
Jun 26, 2024
$0.0000009
۰۶ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۸۱۰۱ ت
Jun 26, 2024
$0.0000009
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۸۶۸۹ ت
Jun 25, 2024
$0.0000009
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۹۰۱۰ ت
Jun 25, 2024
$0.0000009
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۸۸۴۰ ت
Jun 24, 2024
$0.0000009
۰۴ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۸۳۳۱ ت
Jun 24, 2024
$0.0000009
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۷۲۳۴ ت
Jun 23, 2024
$0.0000009
۰۳ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۵۶۰۹۸ ت
Jun 23, 2024
$0.0000009
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۳۷۵۷ ت
Jun 22, 2024
$0.000001
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۲۸۱۳ ت
Jun 22, 2024
$0.000001
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۲۸۹۲ ت
Jun 21, 2024
$0.000001
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۰۶۴۶۰۹ ت
Jun 21, 2024
$0.000001
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۶۴۲۱۴ ت
Jun 20, 2024
$0.000001
۳۱ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۶۳۹۳۴ ت
Jun 20, 2024
$0.000001
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۰.۰۶۴۰۷۲ ت
Jun 19, 2024
$0.000001