تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Investin از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۹۸۲.۲۲ ت
Jul 13, 2024
$0.324676
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۱۴۴.۲۳ ت
Jul 10, 2024
$0.324676
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۲۵۸.۴۹ ت
Jul 07, 2024
$0.317985
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۲۰,۵۵۶.۳۴ ت
Jul 04, 2024
$0.332917
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱۹,۳۱۹.۵۰ ت
Jul 01, 2024
$0.311677
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲۱,۰۵۷.۶۲ ت
Jun 28, 2024
$0.342002
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۱۸۱.۰۲ ت
Jun 25, 2024
$0.296782
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱۸,۱۲۳.۲۷ ت
Jun 22, 2024
$0.305372
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱۹,۰۷۳.۱۱ ت
Jun 19, 2024
$0.322061
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱۹,۶۶۸.۰۶ ت
Jun 16, 2024
$0.335423
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲۱,۴۹۴.۳۶ ت
Jun 13, 2024
$0.364468
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲۲,۱۸۰.۸۳ ت
Jun 10, 2024
$0.375608
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲۲,۸۸۹.۶۳ ت
Jun 07, 2024
$0.389736
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲۲,۴۰۸.۶۲ ت
Jun 04, 2024
$0.379739
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲۲,۵۴۱.۹۹ ت
Jun 01, 2024
$0.382787
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲۲,۶۵۱.۲۰ ت
May 29, 2024
$0.387956
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۲۲,۲۲۳.۰۱ ت
May 26, 2024
$0.388313
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۲۳,۷۰۷.۵۳ ت
May 23, 2024
$0.412548
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۲,۳۰۷.۹۱ ت
May 20, 2024
$0.375579
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹,۶۴۲.۶۴ ت
May 17, 2024
$0.335611
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸,۰۸۴.۴۶ ت
May 14, 2024
$0.305323
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸,۷۷۹.۰۲ ت
May 11, 2024
$0.306458
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹,۲۶۷.۰۴ ت
May 08, 2024
$0.313216
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۸,۶۴۷.۵۱ ت
May 05, 2024
$0.305191
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷,۲۵۶.۴۷ ت
May 02, 2024
$0.279303
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۷,۳۳۴.۸۷ ت
Apr 29, 2024
$0.284810
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۹,۵۵۴.۱۶ ت
Apr 26, 2024
$0.306890
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۳,۳۰۸.۷۰ ت
Apr 23, 2024
$0.356617
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۱,۸۸۱.۸۳ ت
Apr 20, 2024
$0.328948
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۲۰,۳۸۸.۶۹ ت
Apr 17, 2024
$0.306315
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۲۱,۴۸۸.۹۵ ت
Apr 14, 2024
$0.308997
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۲۴,۹۹۱.۷۳ ت
Apr 11, 2024
$0.384538
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۲۵,۹۳۹.۹۸ ت
Apr 08, 2024
$0.406019
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۲۶,۷۵۹.۳۰ ت
Apr 05, 2024
$0.412671
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۲۷,۰۵۱.۳۵ ت
Apr 02, 2024
$0.429175
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۲۶,۴۱۳.۹۸ ت
Mar 30, 2024
$0.425891
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۲۶,۷۰۷.۶۰ ت
Mar 27, 2024
$0.433899
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۴,۴۰۴.۲۳ ت
Mar 24, 2024
$0.393527
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲۶,۸۲۰.۷۳ ت
Mar 21, 2024
$0.437525
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۲۹,۵۸۷.۰۷ ت
Mar 18, 2024
$0.490420
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۲۹,۷۴۲.۲۸ ت
Mar 15, 2024
$0.495151
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۲۶,۸۰۸.۳۵ ت
Mar 12, 2024
$0.449517
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲۶,۹۷۹.۹۷ ت
Mar 09, 2024
$0.451415
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۲۵,۲۷۲.۸۷ ت
Mar 06, 2024
$0.423764
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۲۶,۹۵۲.۱۵ ت
Mar 03, 2024
$0.454666
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۲۶,۰۹۸.۵۶ ت
Feb 29, 2024
$0.446755
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۲۲,۸۶۳.۶۸ ت
Feb 26, 2024
$0.398686
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۲۲,۶۰۸.۷۴ ت
Feb 23, 2024
$0.394158
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۲۴,۱۳۴.۶۹ ت
Feb 20, 2024
$0.428501
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۲۳,۶۶۸.۷۰ ت
Feb 17, 2024
$0.424725