تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۴۱
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Intexcoin از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۲ مرداد ۱۴۰۳
۱.۸۰ ت
Jul 23, 2024
$0.000031
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۱ ت
Jul 19, 2024
$0.000029
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱.۳۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000023
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۷۹۵۱۰ ت
Jul 11, 2024
$0.000016
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۴۲۱۶۶ ت
Jul 07, 2024
$0.000015
۱۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۸۵ ت
Jul 03, 2024
$0.000030
۰۹ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۲۴۶۷۰ ت
Jun 29, 2024
$0.000015
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۵۸۵۴۷ ت
Jun 25, 2024
$0.000015
۰۱ تیر ۱۴۰۳
۰.۹۷۶۸۷۳ ت
Jun 21, 2024
$0.000016
۲۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۹۲۷۵۹۵ ت
Jun 17, 2024
$0.000015
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۹۵۹۰۸۷ ت
Jun 13, 2024
$0.000016
۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۱.۰۹ ت
Jun 09, 2024
$0.000018
۱۶ خرداد ۱۴۰۳
۱.۱۸ ت
Jun 05, 2024
$0.000020
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲.۰۴ ت
Jun 01, 2024
$0.000034
۰۸ خرداد ۱۴۰۳
۰.۹۶۹۸۵۸ ت
May 28, 2024
$0.000016
۰۴ خرداد ۱۴۰۳
۰.۹۳۰۴۹۰ ت
May 24, 2024
$0.000015
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۹۲۸۶۷۸ ت
May 20, 2024
$0.000015
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۸۳۱۱۶۱ ت
May 16, 2024
$0.000014
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۰۲ ت
May 12, 2024
$0.000016
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۰۵ ت
May 08, 2024
$0.000017
۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۰۰ ت
May 04, 2024
$0.000016
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۰.۹۳۶۷۶۲ ت
Apr 30, 2024
$0.000015
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۴۲ ت
Apr 26, 2024
$0.000022
۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱.۴۲ ت
Apr 22, 2024
$0.000021
۳۰ فروردین ۱۴۰۳
۱.۸۲ ت
Apr 18, 2024
$0.000027
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱.۳۱ ت
Apr 14, 2024
$0.000018
۲۲ فروردین ۱۴۰۳
۱.۴۸ ت
Apr 10, 2024
$0.000022
۱۸ فروردین ۱۴۰۳
۱.۳۰ ت
Apr 06, 2024
$0.000020
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱.۱۸ ت
Apr 02, 2024
$0.000018
۱۰ فروردین ۱۴۰۳
۲.۱۳ ت
Mar 29, 2024
$0.000034
۰۶ فروردین ۱۴۰۳
۱.۹۴ ت
Mar 25, 2024
$0.000031
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۲.۳۵ ت
Mar 21, 2024
$0.000038
۲۷ اسفند ۱۴۰۲
۳.۵۸ ت
Mar 17, 2024
$0.000059
۲۳ اسفند ۱۴۰۲
۱.۸۰ ت
Mar 13, 2024
$0.000030
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۲.۲۸ ت
Mar 09, 2024
$0.000038
۱۵ اسفند ۱۴۰۲
۱.۴۶ ت
Mar 05, 2024
$0.000024
۱۱ اسفند ۱۴۰۲
۱.۱۰ ت
Mar 01, 2024
$0.000018
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱.۰۱ ت
Feb 26, 2024
$0.000017
۰۳ اسفند ۱۴۰۲
۱.۲۰ ت
Feb 22, 2024
$0.000021
۲۹ بهمن ۱۴۰۲
۱.۱۸ ت
Feb 18, 2024
$0.000021
۲۵ بهمن ۱۴۰۲
۱.۱۷ ت
Feb 14, 2024
$0.000021
۲۱ بهمن ۱۴۰۲
۱.۲۲ ت
Feb 10, 2024
$0.000022
۱۷ بهمن ۱۴۰۲
۱.۱۸ ت
Feb 06, 2024
$0.000021
۱۳ بهمن ۱۴۰۲
۱.۴۱ ت
Feb 02, 2024
$0.000024
۰۹ بهمن ۱۴۰۲
۱.۴۹ ت
Jan 29, 2024
$0.000026
۰۵ بهمن ۱۴۰۲
۱.۴۹ ت
Jan 25, 2024
$0.000026
۰۱ بهمن ۱۴۰۲
۱.۰۱ ت
Jan 21, 2024
$0.000018
۲۷ دی ۱۴۰۲
۰.۸۱۶۷۳۷ ت
Jan 17, 2024
$0.000015
۲۳ دی ۱۴۰۲
۱.۴۰ ت
Jan 13, 2024
$0.000026
۱۹ دی ۱۴۰۲
۰.۹۸۶۶۰۳ ت
Jan 09, 2024
$0.000019

افزودن تراکنش

Intexcoin

INTX

  • INTX
  • IRT
  • USD