تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۱۳
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت INSECT از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۰ ت
Jul 20, 2024
$0.000066
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۴ ت
Jul 20, 2024
$0.000065
۳۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۶۷ ت
Jul 20, 2024
$0.000064
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۶۱ ت
Jul 19, 2024
$0.000062
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۶۵ ت
Jul 19, 2024
$0.000063
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۶۹ ت
Jul 19, 2024
$0.000063
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۳ ت
Jul 19, 2024
$0.000064
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۷ ت
Jul 18, 2024
$0.000065
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۳.۹۴ ت
Jul 18, 2024
$0.000068
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴.۱۵ ت
Jul 18, 2024
$0.000071
۲۸ تیر ۱۴۰۳
۴.۲۵ ت
Jul 18, 2024
$0.000073
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴.۳۳ ت
Jul 17, 2024
$0.000074
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۴.۲۹ ت
Jul 17, 2024
$0.000074
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۶ ت
Jul 17, 2024
$0.000064
۲۷ تیر ۱۴۰۳
۳.۶۰ ت
Jul 17, 2024
$0.000062
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۶۰ ت
Jul 16, 2024
$0.000062
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۲ ت
Jul 16, 2024
$0.000060
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۵ ت
Jul 16, 2024
$0.000059
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۶ ت
Jul 16, 2024
$0.000061
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۴۴ ت
Jul 15, 2024
$0.000059
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۶۵ ت
Jul 15, 2024
$0.000062
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۲ ت
Jul 15, 2024
$0.000063
۲۵ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۷ ت
Jul 15, 2024
$0.000061
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۵۶ ت
Jul 14, 2024
$0.000060
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۶۰ ت
Jul 14, 2024
$0.000061
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۲ ت
Jul 14, 2024
$0.000065
۲۴ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۱ ت
Jul 14, 2024
$0.000065
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۵ ت
Jul 13, 2024
$0.000066
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000066
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۶ ت
Jul 13, 2024
$0.000066
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۴.۱۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000071
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴.۱۹ ت
Jul 12, 2024
$0.000071
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۴.۱۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000069
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۰ ت
Jul 12, 2024
$0.000064
۲۲ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۱ ت
Jul 12, 2024
$0.000064
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۷۸ ت
Jul 11, 2024
$0.000064
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۷ ت
Jul 11, 2024
$0.000066
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۸۹ ت
Jul 11, 2024
$0.000066
۲۱ تیر ۱۴۰۳
۳.۹۳ ت
Jul 11, 2024
$0.000067
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۳.۹۳ ت
Jul 10, 2024
$0.000067
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴.۰۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000068
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴.۰۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000068
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۴.۰۸ ت
Jul 10, 2024
$0.000069
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۲۶ ت
Jul 09, 2024
$0.000072
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۲۰ ت
Jul 09, 2024
$0.000070
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۵۴ ت
Jul 09, 2024
$0.000076
۱۹ تیر ۱۴۰۳
۴.۴۵ ت
Jul 09, 2024
$0.000074
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴.۵۹ ت
Jul 08, 2024
$0.000077
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴.۶۲ ت
Jul 08, 2024
$0.000077
۱۸ تیر ۱۴۰۳
۴.۵۳ ت
Jul 08, 2024
$0.000075