تعداد ارزهای دیجیتال: ۳۰,۰۶۸
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Ideanet Token از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۰۱ مرداد ۱۴۰۳
۱,۱۴۹.۴۱ ت
Jul 22, 2024
$0.020003
۲۹ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۵۶.۹۲ ت
Jul 19, 2024
$0.019997
۲۶ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۵۹.۷۵ ت
Jul 16, 2024
$0.020010
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۶۹.۵۳ ت
Jul 13, 2024
$0.020003
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۷۹.۲۶ ت
Jul 10, 2024
$0.019999
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۱۲.۲۱ ت
Jul 07, 2024
$0.020001
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۳۳.۶۱ ت
Jul 04, 2024
$0.019978
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۳۷.۸۲ ت
Jul 01, 2024
$0.019969
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۲۹.۶۷ ت
Jun 28, 2024
$0.019971
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۱,۲۲۴.۴۸ ت
Jun 25, 2024
$0.019986
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱,۱۸۶.۳۳ ت
Jun 22, 2024
$0.019989
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۸۳.۸۴ ت
Jun 19, 2024
$0.019990
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۷۲.۰۳ ت
Jun 16, 2024
$0.019988
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۷۹.۲۰ ت
Jun 13, 2024
$0.019995
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۸۰.۹۴ ت
Jun 10, 2024
$0.019998
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۷۴.۲۱ ت
Jun 07, 2024
$0.019991
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۷۹.۹۹ ت
Jun 04, 2024
$0.019996
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۷۶.۶۴ ت
Jun 01, 2024
$0.019980
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۶۶.۵۶ ت
May 29, 2024
$0.019980
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۴۴.۴۴ ت
May 26, 2024
$0.019997
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۱,۱۴۸.۷۸ ت
May 23, 2024
$0.019990
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۸۷.۶۵ ت
May 20, 2024
$0.019995
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۷۰.۶۸ ت
May 17, 2024
$0.020002
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۱۸۴.۴۰ ت
May 14, 2024
$0.019996
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۲۵.۳۰ ت
May 11, 2024
$0.019995
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۳۰.۵۲ ت
May 08, 2024
$0.020004
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۲۲.۲۰ ت
May 05, 2024
$0.020003
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۳۳.۹۹ ت
May 02, 2024
$0.019972
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۱۶.۹۹ ت
Apr 29, 2024
$0.019995
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۲۷۴.۰۷ ت
Apr 26, 2024
$0.019995
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۰۷.۷۴ ت
Apr 23, 2024
$0.020008
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱,۳۳۱.۰۱ ت
Apr 20, 2024
$0.020008
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۳۱.۷۲ ت
Apr 17, 2024
$0.020007
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۱,۳۹۲.۵۰ ت
Apr 14, 2024
$0.020023
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۴۲.۸۱ ت
Apr 11, 2024
$0.025277
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۱۴.۹۳ ت
Apr 08, 2024
$0.025277
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۱,۷۶۰.۸۵ ت
Apr 05, 2024
$0.027155
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۱,۷۱۲.۳۵ ت
Apr 02, 2024
$0.027155
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱,۶۸۴.۱۷ ت
Mar 30, 2024
$0.027155
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۳۰.۹۳ ت
Mar 27, 2024
$0.019998
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۴۰.۵۰ ت
Mar 24, 2024
$0.020003
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۱,۲۲۶.۲۱ ت
Mar 21, 2024
$0.020003
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۰۵.۸۰ ت
Mar 18, 2024
$0.019986
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۱,۲۰۰.۸۲ ت
Mar 15, 2024
$0.019991
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۹۳.۰۰ ت
Mar 12, 2024
$0.020004
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۹۸.۰۰ ت
Mar 09, 2024
$0.020044
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۹۴.۱۹ ت
Mar 06, 2024
$0.020023
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۸۶.۴۴ ت
Mar 03, 2024
$0.020014
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۶۹.۵۲ ت
Feb 29, 2024
$0.020020
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۱,۱۴۶.۹۳ ت
Feb 26, 2024
$0.019999

افزودن تراکنش

Ideanet Token

INET

  • INET
  • IRT
  • USD