تعداد ارزهای دیجیتال: ۲۹,۹۲۶
تعداد صرافی: ۵۱
تحت نظر
BTC
تحت نظر

با کلیک روی ستاره در هر سطر از لیست ارزهای دیجیتال میتوانید آن را به لیست تحت نظر اضافه نمایید و با بوکمارک کردن این صفحه ، صرفا ارزهایی که برای شما مهم هستند را رصد کنید

تاریخچه قیمت Hummingbird Egg از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳

(تومان) شمسی(دلار) میلادی
۲۳ تیر ۱۴۰۳
۱.۸۹ ت
Jul 13, 2024
$0.000032
۲۰ تیر ۱۴۰۳
۱.۷۴ ت
Jul 10, 2024
$0.000029
۱۷ تیر ۱۴۰۳
۱.۸۲ ت
Jul 07, 2024
$0.000030
۱۴ تیر ۱۴۰۳
۱.۹۶ ت
Jul 04, 2024
$0.000031
۱۱ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۰ ت
Jul 01, 2024
$0.000032
۰۸ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۴ ت
Jun 28, 2024
$0.000033
۰۵ تیر ۱۴۰۳
۲.۰۱ ت
Jun 25, 2024
$0.000032
۰۲ تیر ۱۴۰۳
۱.۹۸ ت
Jun 22, 2024
$0.000033
۳۰ خرداد ۱۴۰۳
۱.۹۶ ت
Jun 19, 2024
$0.000033
۲۷ خرداد ۱۴۰۳
۲.۰۲ ت
Jun 16, 2024
$0.000034
۲۴ خرداد ۱۴۰۳
۲.۳۲ ت
Jun 13, 2024
$0.000039
۲۱ خرداد ۱۴۰۳
۲.۳۰ ت
Jun 10, 2024
$0.000039
۱۸ خرداد ۱۴۰۳
۲.۲۹ ت
Jun 07, 2024
$0.000039
۱۵ خرداد ۱۴۰۳
۲.۱۵ ت
Jun 04, 2024
$0.000036
۱۲ خرداد ۱۴۰۳
۲.۱۸ ت
Jun 01, 2024
$0.000037
۰۹ خرداد ۱۴۰۳
۲.۲۳ ت
May 29, 2024
$0.000038
۰۶ خرداد ۱۴۰۳
۵.۷۸ ت
May 26, 2024
$0.000101
۰۳ خرداد ۱۴۰۳
۳.۴۴ ت
May 23, 2024
$0.000059
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲.۹۹ ت
May 20, 2024
$0.000050
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳
۳.۳۳ ت
May 17, 2024
$0.000057
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۴۲ ت
May 14, 2024
$0.000074
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۶۰ ت
May 11, 2024
$0.000075
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
۴.۸۳ ت
May 08, 2024
$0.000078
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵.۱۶ ت
May 05, 2024
$0.000084
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰.۲۱ ت
May 02, 2024
$0.000165
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳
۵.۸۵ ت
Apr 29, 2024
$0.000096
۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۳
۶.۲۲ ت
Apr 26, 2024
$0.000097
۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۶۹ ت
Apr 23, 2024
$0.000133
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۸.۴۸ ت
Apr 20, 2024
$0.000127
۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۸.۸۹ ت
Apr 17, 2024
$0.000133
۲۶ فروردین ۱۴۰۳
۸.۴۷ ت
Apr 14, 2024
$0.000121
۲۳ فروردین ۱۴۰۳
۱۲.۴۲ ت
Apr 11, 2024
$0.000191
۲۰ فروردین ۱۴۰۳
۸.۹۷ ت
Apr 08, 2024
$0.000140
۱۷ فروردین ۱۴۰۳
۹.۸۴ ت
Apr 05, 2024
$0.000151
۱۴ فروردین ۱۴۰۳
۹.۷۰ ت
Apr 02, 2024
$0.000154
۱۱ فروردین ۱۴۰۳
۱۰.۲۸ ت
Mar 30, 2024
$0.000165
۰۸ فروردین ۱۴۰۳
۹.۶۷ ت
Mar 27, 2024
$0.000157
۰۵ فروردین ۱۴۰۳
۷.۹۱ ت
Mar 24, 2024
$0.000127
۰۲ فروردین ۱۴۰۳
۶.۹۱ ت
Mar 21, 2024
$0.000112
۲۸ اسفند ۱۴۰۲
۷.۰۲ ت
Mar 18, 2024
$0.000116
۲۵ اسفند ۱۴۰۲
۹.۰۵ ت
Mar 15, 2024
$0.000150
۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۵.۶۷ ت
Mar 12, 2024
$0.000095
۱۹ اسفند ۱۴۰۲
۵.۳۲ ت
Mar 09, 2024
$0.000089
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۲.۱۲ ت
Mar 06, 2024
$0.000203
۱۳ اسفند ۱۴۰۲
۶۱.۹۹ ت
Mar 03, 2024
$0.001045
۱۰ اسفند ۱۴۰۲
۵۴.۹۱ ت
Feb 29, 2024
$0.000939
۰۷ اسفند ۱۴۰۲
۵۳.۳۵ ت
Feb 26, 2024
$0.000930
۰۴ اسفند ۱۴۰۲
۵۴.۱۶ ت
Feb 23, 2024
$0.000944
۰۱ اسفند ۱۴۰۲
۴۶.۲۱ ت
Feb 20, 2024
$0.000820
۲۸ بهمن ۱۴۰۲
۴۶.۳۵ ت
Feb 17, 2024
$0.000831